Bugetele pentru Ambulanta, Recuperare si Stomatologie, apropiate de cele de anul trecut

Potrivit perspectivelor şi prognozelor privind asigurarea serviciilor medicale în acesta an, realizate de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, unele bugete se apropie de cele de anul trecut, care oricum nu au fost suficiente. În cazul Serviciului Judeţean de Ambulanţă, bugetul alocat în anul 2010 este de 12.597.000 lei, în procent de 92,86% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 102,04% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009.

Bugetul anului acesta alocat pentru servicii medicale de recuperare este de 1.573.000 lei, în procent de 93,66% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul trecut şi 93,19% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009, iar cel alocat pentru medicii stomatologi este de 1.299.000 lei, în procent de 92,59% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 90,21% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009, în prezent fiind în contract cu CAS Suceava un număr de 97 medici stomatologi.

Cât priveşte medicina de familie, pentru acest an are alocată suma de 25.117.000 lei, în procent de 87,75% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 122,15% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009. Bugetul alocat pentru serviciile medicale paraclinice pentru anul 2010 este de 4.071.000 lei, în procent de 79,84% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 90,83% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009.

„În conformitate cu Normele Contractului cadru, bugetul este alocat trimestrial, iar furnizorii de servicii medicale paraclinice sunt obligaţi să efectueze analizele medicale urgente şi să întocmească liste de prioritate pentru servicii medicale programabile, pentru a se încadra în bugetul alocat. La sfârşitul anului trecut la nivelul laboratoarelor din judeţ cu care avem încheiate contracte de furnizare servicii medicale paraclinice erau înscrise 523 persoane pe listele de aşteptare”, precizează preşedintele director general, dr. Cristina Iordăchel.

În privinţa medicilor de specialitate, pentru acest an, suma alocată este de 6.250.000 lei, în procent de 88,70% comparativ cu bugetul definitiv alocat în anul 2009 şi 67,41% comparativ cu bugetul iniţial alocat în anul 2009.

Iar pentru servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, la nivelul anului 2010, este alocat un buget de 62.000 lei, cu 6% mai mic decât cel al anului trecut, din care, până la această dată a fost utilizată suma de 21.500 lei.