S-au modificat din nou criteriile de acordare a ajutorului pentru calculator

Deşi elevii şi studenţii suceveni cu posibilităţi materiale scăzute, care doresc să-şi achiziţioneze un computer cu sprijinul guvernamental de 200 euro, şi-au depus deja cererile la secretariatele unităţilor unde învaţă, data limită fiind de 12 martie, Ministerul Educaţiei a modificat criteriile. După ce a stabilit deja un mod de desfăşurare şi un calendar pentru programul Euro 200, Guvernul a dat o hotărâre recentă prin care a introdus noi condiţii pe care elevii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de acest ajutor.

În calcul va intra şi media generală şi absenţele elevului, iar la stabilirea venitului familiei vor fi luate în considerare şi aşa numitele „venituri potenţiale” din valorificarea de bunuri.

Profesorii suceveni sunt nedumeriţi pentru că acest program este unul social şi nu ar trebui să existe alte criterii decât sărăcia.

Cererea de acordare a sprijinului financiar pentru cumpărarea unui calculator va trebui însoţită şi de o adeverinţă eliberată de către şcoală din care să rezulte media generală sau calificativul din anul şcolar anterior, o adeverinţă cu numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior – pentru toţi elevii, cu excepţia clasei I.

Studenţii trebuie să dovedească printr-o adeverinţă că au promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.

Actul normativ aprobat de Guvern prevede că la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile acestora în luna precedentă, cu anumite excepţii ( alocaţia de stat, alocaţia familială complementară, ajutorul acordat persoanelor cu handicap etc.). Se mai prevede că „în cazul în care familia are în proprietate bunuri mobile şi imobile care ar putea fi valorificate, se iau în considerare veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora”.

Cererile de acordare a sprijinului financiar trebuie depuse până la 21 aprilie, iar bonurile valorice vor fi eliberate în intervalul 24 iunie-30 iulie. Calculatoarele pot fi achiziţionate între 24 iunie si 31 august, iar operaţiunea de decontare către agenţii economici va fi în perioada 23 iulie-30 noiembrie.

La nivelul judeţului Suceava, din totalul de 3.294 de cereri înregistrate în programul „bani pentru calculator” anul trecut, doar 1.775 de elevi şi studenţi suceveni au primit ajutorul de 200 euro pentru achiziţionarea acestuia, judeţul situându-se pe locul trei la nivel naţional, după judeţul Iaşi cu 3.191 de cereri aprobate şi judeţul Dolj cu 1.818 cereri aprobate.