CAS Suceava atentioneaza medicii de familie ca incalca legea intrerupand furnizarea de servicii medicale

Conducerea CAS Suceava le atrage atenţia medicilor de familie suceveni ce nu eliberează reţete compensate şi gratuite, bilete de trimitere şi concedii medicale, în semn de protest vis-a-vis de prevederile noului contract cadru că în momentul de faţă se merge pe acte adiţionale la vechiul contract.

„Casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru luna aprilie 2010, urmând ca în cursul lunii aprilie să se iniţieze noul proces de contractare aferent anului 2010. În baza actelor adiţionale pe care le încheiem de la 1 aprilie 2010 cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente, conform actelor normative care au intrat în vigoare, HG nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 nu există premisa legală de a întrerupe furnizarea de servicii medicale în cursul lunii aprilie”, declară dr. Cristina Iordăchel, preşedinte director general al CAS Suceava.

Aceasta a precizat că, pentru toate domeniile de asistenţă medicală, eventualele diferenţe rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2010 şi prevederile cuprinse în actele adiţionale corespunzătoare lunii aprilie 2010, se vor regulariza.

Cristina Iordăchel spune că fondurile alocate asistenţei medicale primare -medicii de familie, pentru anul 2010 sunt aceleaşi ca şi în anul 2009, modificarea constând doar în creşterea procentului de plată pentru servicii medicale oferite asiguratului şi scăderea procentului de plată per capita -pe nrumăr de asiguraţi înscrişi pe listă.

„În vederea creşterii accesibilităţii asiguratului la servicii medicale şi a creşterii eficacităţii acestora, noul Contract cadru prevede că pe lista medicului de familie se vor plăti per capita maxim 2.200 asiguraţi, această limitare permiţând reorientarea asiguraţilor şi către alţi medici de familie nou intraţi în sistem, sau care au un număr mic de asiguraţi. Prin aceste noi reglementări se consideră că numărul de 2.200 de asiguraţi înscrişi pe lista unui medic de familie este numărul maxim de persoane pentru care medicul ar putea acorda servicii medicale. Practic se doreşte ca un număr mare de asiguraţi de pe listele medicilor de familie care nu au apelat niciodată la serviciile medicale ale acestora să poată fi reorientat către alţi medici, care să le acorde aceste servicii”, subliniază preşedintele director general al CAS Suceava.

Cristina Iordăchel îi atenţionează şi pe medicii specialişti care au avut contract de furnizare de servicii atât în ambulatoriul integrat al spitalului cât şi în ambulatoriul de specialitate, că, de la 01.04.2010, conform HG nr. 262/01.04.2010 vor trebui să opteze numai pentru încheierea unui singur tip de contract.