Concursul national de recenzii si jurnale “Lyceum”

Colegiul Naţional “Petru Rareş” din Suceava organizează ediţia a V-a a Concursului naţional de recenzii şi jurnale “Lyceum”. Coordonatori din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt prof. dr. Anca-Denisa Petrache şi prof. dr. Mina-Maria Rusu, inspectori şcolari generali. Coordonatori din partea Inspectoratului Şcolar al judeţului Suceava sunt prof. Eleonora Bulboacă şi prof. Rita Cântiuc, inspectori şcolari de specialitate. Partenerii organizatorilor sunt: Inspectoratul Şcolar al judeţului Suceava, Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi, Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava, Biblioteca Bucovinei, Centrul Cultural Bucovina, Direcţia pentru Cultură şi Culte Suceava.

Concursul este înscris în Calendarul concursurilor naţionale şcolare 2009-2010 şi reprezintă armonizarea într-o singură manifestare educativă cu caracter naţional a două proiecte anterioare: Concursul naţional de critică literară “Mihail Iordache” şi Concursul naţional de diaristică “Mihail Sebastian”.

Concursul se adresează liceenilor (clasele IX-XII) şi se desfăşoară pe două secţiuni: (I) Mihail Iordache; (II) Mihail Sebastian.

Secţiunea (I) Mihail Iordache cuprinde două subsecţiuni: (1) recenzie de carte românească; (2) recenzie de carte străină. La prima subsecţiune, participanţii la concurs vor trimite o lucrare de maximum 3 pagini, cuprinzând recenzia unei cărţi din beletristica românească, apărută, în primă ediţie, în anul 2009. La a doua subsecţiune, participanţii la concurs vor trimite o lucrare de maximum 3 pagini, cuprinzând recenzia unei cărţi din beletristica străină, tradusă în limba română în anul 2009.

Secţiunea (II) Mihail Sebastian cuprinde două subsecţiuni: (1) jurnal personal; (2) jurnal apocrif. La prima subsecţiune, participanţii la concurs vor trimite o lucrare de maximum 3 pagini, cuprinzând o selecţie din jurnalul personal, limitată la perioada liceului. La a doua subsecţiune, participanţii la concurs vor trimite o lucrare de maximum 3 pagini, cuprinzând o selecţie din jurnalul apocrif (imaginar) al unui personaj din literatura română sau străină.

Lucrările şi Fişele de participare completate (numele şi prenumele elevului; data şi locul naşterii; liceul, clasa, profesorul îndrumător; adresa, telefon, e-mail; titlul lucrării; repere personale în activitatea literară; carte de identitate – CNP) vor fi trimise on-line, ca documente ataşate (caractere româneşti; format .doc: Times New Roman 12). Adresa electronică (e-mail) a concursului este următoarea: recenziisijurnale@yahoo.com.

Liceenii care doresc să participe se pot înscrie exclusiv la una dintre secţiuni. Indiferent de secţiunea la care participă, lucrările vor fi trimise până la data de 25 aprilie 2010. Din numărul total de participanţi, juriul etapei preliminare va selecta 24 de liceeni (câte 12 pentru fiecare secţiune). Liceenii selectaţi vor participa la etapa finală, ce se va desfăşura la Suceava, în perioada 21-22 mai 2010. La secţiunea (I) Mihail Iordache, finaliştii vor susţine o probă scrisă de interpretare critică a unui text dat. La secţiunea (II) Mihail Sebastian, finaliştii vor susţine probă scrisă de redactare a unui jurnal pe o temă dată.

Juriul etapei naţionale va face selecţia lucrărilor câştigătoare şi premierea câştigătorilor. Premiile, în valoare de 4000 de lei, vor fi oferite de către Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi. Marele Premiu “Lyceum – Petre Andrei”, în valoare de 1000 de lei, va fi acordat celei mai bune lucrări din concurs.

La secţiunea (I) Mihail Iordache, se vor acorda următoarele premii: Premiul “Mihail Iordache” (600 lei), premiul I (400 lei), premiul al II-lea (300 lei), premiul al III-lea (200 lei), premiu special (tablou – colecţia George Ostafi – Ost). La secţiunea (II) Mihail Sebastian, se vor acorda următoarele premii: Premiul “Mihail Sebastian” (600 lei), premiul I (400 lei), premiul al II-lea (300 lei), premiul al III-lea (200 lei), premiu special (tablou – colecţia George L. Ostafi). Vor putea fi oferite şi alte premii de către instituţii culturale, reviste literare, sponsori.

Manifestarea va mai cuprinde: workshop ALECART, cenaclu literar, lansare de carte, excursie literară.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la organizatori: Colegiul Naţional “Petru Rareş”, Suceava, strada Mihai Viteazul 24 (e-mail: cnpr@warpnet.ro; telefon: 0230-520822, fax: 0330-401178). Persoană de contact: prof. Gheorghe Cîrstian (e-mail: gheorghe_cirstian@yahoo.com; telefon: 0744611757).

Important! Până la data de 25 aprilie 2010 se mai pot trimite lucrări la Concurs.