A fost lansat un nou proiect de comunicare si interactiune interculturala, destinat imigrantilor

Societatea Filantropică „Diana” a lansat joi proiectul „Comunicare şi interacţiune interculturală pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe (RTT)”, finanţat prin Fondul European pentru Integrarea resortisanţilor ţărilor terţe, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Oficiul Român pentru Imigrări.

Proiectul se va desfăşura în perioada 29 martie 2010 – 29 iunie 2010 şi are ca scop dezvoltarea unui mediu intercultural destinat să faciliteze integrarea şi coeziunea socială a cetăţenilor ţărilor din afara UE (RTT) care se află pe teritoriul României.

În cadrul proiectului, vor fi realizate materiale de informare şi promovare, se vor desfăşura 6 sesiuni de instruire cu privire la comunicarea interculturală şi va fi realizat un manual de buzunar de comunicare interculturală care va fi diseminat la nivel naţional.

Potrivit declaraţiilor echipei de proiect, beneficiarii direcţi ai proiectului sunt cei 102 funcţionari publici din cadrul autorităţilor centrale şi locale care vor fi pregătiţi în domeniul comunicării interculturale prin seminarii organizate în Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Galaţi şi Baia-Mare, funcţionarii din cadrul structurilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări care vor consulta manualul de comunicare interculturală distribuit prin INTRANET şi pe suport de hârtie, dar şi actorii relevanţi din domeniul integrării RTT care vor primi un exemplar al manualului de buzunar de comunicare interculturală şi vor interacţiona mai eficient cu RTT.

Parteneri în acest proiect sunt Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.