Experti ai Senior Experten Service, la Colegiul ”Alexandru cel Bun” din Humor

Doi reprezentanţi ai Senior Experten Service cu sediul în Bonn, Germania, Bruno Weißengruber şi Grafe Hermann, s-au aflat pentru a doua oară la Colegiul ”Alexandru cel Bun” din Gura Humorului. ”Prezenţa celor doi experţi este benefică pentru toate cadrele didactice, chiar dacă accentul s-a pus, ca şi în octombrie 2009, pe clasele cu profil tehnologic şi a interesat în special cadrele didactice din catedra tehnică.

Scopul prezenţei celor doi este de a monitoriza atent, prin asistenţe la ore, modul în care se desfăşoară orele în domeniile: mecanică, electronică, electrotehnică, electromecanică şi automatizări. Procesul de predare- învăţare – evaluare care trebuie să se încadreze în standardele europene la clasele cu aceste specializări precum şi reducerea absenteismului în rândul elevilor de la clasele cu profil tehnologic, ruta directa şi ruta progresivă de calificare, au reprezentat preocupări permanente ale schimbului de experienţă” a precizat Brînduşa Luminiţa Cîmpan din cadrul colegiului humorean, cu menţiunea că activităţile la care au participat reprezintă continuarea procesului de monitorizare şi de îndrumare care a debutat în toamna anului 2009.

Colegiul Alexandru cel Bun a beneficiat de Programul PHARE TVET RO, 2004/016-772 care a însemnat reabilitarea atelierelor şi a laboratoarelor din clădirea atelierelor, dotarea colegiului cu echipament IT, dotări în ceea ce priveşte echipamentele care sunt necesare în specializările turism şi alimentaţie publică. ”În ceea ce priveşte dotarea atelierelor de practică în domeniul mecanic şi textile pielărie se poate spune că aceasta este depăşită în ceea ce priveşte posibilitatea desfăşurării activităţilor de instruire practic” subliniază Brînduşa Luminiţa Cîmpan.

Programul în cadrul căruia unitatea a fost vizitată de cei doi experţi şi-a propus să reprezinte pentru cadrele didactice de la colegiu o şansă de a se informa despre noi metode şi procedee didactice, o şansă de a actualiza elemente ale procesului educativ şi de instruire care să ajute într-o relaţionare mai bună cu elevii şi într-o permanentă îmbunătăţire a procesului didactic la clasele din aria curriculară tehnologii şi nu numai.

” Problema cu care se confruntă colegiul la cele 5 clase de mecanică care desfăşoară activităţi în tot atâtea laboratoare şi ateliere este lipsa unei instruiri practice eficiente şi moderne care să se alinieze practicilor europene. Bruno Weißengruber, expert SES cu care colegiul a avut o colaborare foarte eficientă şi în perioada 1-20 octombrie 2009, a fost cel care a încercat pe tot parcursul vizitei să ofere instrucţiuni, sfaturi şi materiale în scopul modernizării metodelor de predare la clase cu aceste specializări precum şi indicaţii privind modernizarea activităţilor de instruire practică. Predarea cu ajutorul calculatorului precum şi implicarea permanentă a elevilor în activităţi practice constituie idei benefice în scopul reducerii absenteismului la aceste clase” menţionează Brînduşa Luminiţa Cîmpan.

Însoţiţi în permanenţă de traducători, Grafe Hermann şi Bruno Weißengruber au vizitat cele două corpuri de clădire ale colegiului, au fost cazaţi la internatul Colegiului Alexandru cel Bun şi au servit masa la cantina colegiului. Contactul direct cu elevii, cu personalul calificat, cu cadrele didactice, a reprezentat un mod de a fi în permanenţă informaţi, de a accesa orice informaţie despre acest colectiv şi despre întreaga instituţie. Membrii catedrei tehnice au fost asistaţi la ore, s-au desfăşurat şi alte activităţi care i-au implicat pe cei doi, cum ar fi Zilele Colegiului, susţineri de lucrări metodico-ştiinţifice în vederea obţinerii gradului didactic I.