Universitatea suceveana va beneficia de cea mai mare cifra de scolarizare aprobata pana acum de Ministerul Educatiei

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a alocat Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru ciclurile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, un număr important de locuri, precizează prorectorul Sanda Maria Ardeleanu, în prezent parlamentar PDL de Suceava.

Astfel, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, Universitatea va avea 936 de locuri, din care: 50 de locuri pentru specializările Limba şi Literatura Ucraineană – o Limbă şi Literatură Modernă (Franceză, Engleză) / Limba şi Literatura Română – Limba și Literatura Italiană / Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Spaniolă; 10 locuri pentru rromi.

Pentru ciclul de studii universitare de masterat au fost repartizate 580 de locuri, iar pentru ciclul de studii universitare de doctorat au fost alocate 40 de locuri.

Sanda Maria Ardeleanu precizează că pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România, au fost repartizate 14 locuri la ciclul de studii universitare de licenţă dintre care: 2 pentru Ştiinţe ale Naturii; 2 pentru Ştiinţe Umaniste; 1 pentru Drept; 1 pentru Ştiinţe Sociale şi Politice; 1 pentru Ştiinţe Economice; 2 pentru Educaţie Fizică şi Sport; 5 pentru Ştiinţe Inginereşti.

Pentru învăţământul universitar, stabilirea cifrei de şcolarizare a avut la bază numărul estimat al absolvenţilor din promoţia 2010 şi din promoţiile anterioare precum şi propunerile înaintate de către universităţi, în funcţie de necesităţi şi capacitate de funcţionare.

„MECTS a făcut eforturi pentru ca toate universităţile din România să beneficieze de o cifră de şcolarizare pentru anul universitar 2010/2011 cât mai apropiată de cifra de şcolarizare din anul universitar precedent, respectiv 2009/2010 dar şi în funcţie de solicitările venite din partea universităţilor. În urma lobby-ului făcut de parlamentarii suceveni alături de conducerea Consiliului Judeţean Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare” va beneficia de cel mai mare număr de locuri alocat până acum de către Minister instituţiei de învăţământ superior sucevene. Considerăm că această alocare se constituie într-un semnal pozitiv privind aprecierea de care se bucură Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava Şi perspectivele ei de dezvoltare”, a subliniat deputatul Sanda Maria Ardeleanu.