La admiterea din acest an, Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava are 6.500 locuri

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava a propus pentru anul universitar 2010-2011 aproape 6.500 locuri, atât pentru studii de licenţă, master, cât şi doctorat. Pentru admiterea din vară vor fi ofertate 1.305 locuri fără taxă şi 2.795 cu taxă pentru studii de licenţă, 938 locuri bugetate pentru master şi 1.343 cu taxă, iar alte 30 locuri fără taxă şi doar 26 cu taxă sunt puse la dispoziţie pentru cei interesaţi de studiile doctorale. Anul trecut, oferta universitară a cuprins 928 locuri fără taxă, 2.002 cu taxă şi 930 la ID pentru studiile de licenţă, pentru masterat au fost puse la dispoziţia celor interesaţi 580 de locuri fără taxă şi 1.676 cu taxă, iar pentru doctorat s-au alocat 30 de locuri fără taxă şi 78 cu taxă.

La sfârşitul lunii martie, ca urmare a demersurilor făcute de deputatul Sanda Maria Ardeleanu către ministrului afacerilor externe, Teodor Baconschi, privind alocarea, pentru Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, a 50 de locuri pentru specializările Ucrainenană-Română/Engleză şi Română-Italiană şi Română-Spaniolă, cifra de şcolarizarea s-a majorat cu cifra solicitată. Locurile pentru aceste specializări vor fi încadrate în cifra de şcolarizare alocată pentru acest an.

De asemenea, pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi de studii liceale în România, au fost repartizate 14 locuri la ciclul de studii universitare de licenţă dintre care: 2 pentru Ştiinţe ale Naturii; 2 pentru Ştiinţe Umaniste; 1 pentru Drept; 1 pentru Ştiinţe Sociale şi Politice; 1 pentru Ştiinţe Economice; 2 pentru Educaţie Fizică şi Sport; 5 pentru Ştiinţe Inginereşti.

Sesiunea din iulie debutează pe 12 şi se va desfăşura până pe 21 iulie a.c., când are loc înscrierea, apoi, între 21 – 23 iulie se vor afişa rezultatele admiterii, iar în perioada 22 – 28 iulie se va realiza înmatricularea candidaţilor admişi. Sesiunea de înscrieri din toamnă va avea loc în intervalul 13 – 17 septembrie, urmând ca între 17 – 20 septembrie să se afişeze rezultatele, iar în perioada 20 – 24 septembrie se va face înmatricularea candidaţilor admişi.

Conducerea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a abordat problematica înscrierilor pentru admitere dintr-o perspectivă mai pragmatică, astfel încât în momentul de faţă doritorii se pot înscrie on-line. Această măsură a avut la bază solicitările unor candidaţi aflaţi la oarecare distanţă de facultate, iar pentru a uşura accesul la înscrierea pentru admitere s-a creat un formular online ce poate fi completat de acasă, însă candidatul trebuie să se prezinte la unitatea de învăţământ superior pentru a face dovada că au promovat examenul de bacalaureat.

“Am avut câteva solicitări din partea unor candidaţi anul trecut şi am decis să apelăm la această soluţie de înscriere on-line pentru admitere. Peste jumătate din candidaţii înscrişi anul trecut au folosit această metodă, adică vreo 150, însă, înainte de perioada oficială de admitere, au mai fost maxim zece aplicaţii. Ei completează fişa acasă, on-line, şi apoi trebuie să se prezinte la noi şi fac doar dovada că au promovat bacalaureatul”, a declarat decanul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, prof. univ. dr. ing. Ştefan Gheorghe Pentiuc.