Noua admitere la liceu

Potrivit Legii Educaţiei Naţionale, începând cu anul 2013, admiterea la liceu se realizează după o procedură ce ţine cont de raportul dintre numărul de candidaţi şi numărul locurilor oferite de unităţile de învăţământ liceal. Astfel, în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului.

În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu. În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.

În viziunea noului act normativ, portofoliul educaţional este elementul central al evaluării învăţării şi cuprinde totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale. Utilizarea lui se face începând cu clasa pregătitoare şi reprezintă cartea de identitate educaţională a elevului.

La finalul clasei a IX-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, va avea loc o evaluare naţională disciplinară obligatorie a tuturor elevilor. Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale. Evaluarea se face prin următoarele probe: o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română, limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională – probă scrisă; o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor la matematică şi ştiinţe – probă scrisă; o probă de evaluare a competenţelor de utilizare a calculatorului – probă practică; o probă transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale – probă orală. Rezultatele evaluării naţionale se înscriu în portofoliul educaţional al elevului.

Metodologia cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în clasa a X-a este elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi este dată publicităţii, pentru fiecare generaţie, cel mai târziu la începutul clasei a VIII-a. Unităţile de învăţământ liceal care solicită organizarea probei suplimentare de admitere au obligaţia de a anunţa public disciplinele la care se susţine proba, programele şi procedurile de organizare ale acesteia până, cel mai târziu, la începutul clasei a VIII-a.

Directorii colegiilor sucevene au păreri diferite privind admiterea. „Pentru admiterea la liceu, am opta pentru autonomie 100%, să ne selectăm noi elevii, pentru că tot noi ne vom ocupa de ei”, este de părere Cornel Romaşcu, directorul Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, care, anul trecut, a fost de primul loc în preferinţele absolvenţilor de gimnaziu.

Dan Popescu, managerul Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, susţine că „în privinţa admiterii, este binevenită propunerea, însă trebuia de mult schimbată procedura, după ce s-a constatat că admiterea computerizată este o metodă eşuată. Important este ca şcoala să-şi testeze elevii, pentru că responsabilizăm instituţia, întrucât nu ia elevi evaluaţi de altcineva, ci de profesorii şcolii. A doua chestiune, proiectarea activităţii se face în cunoştinţă de cauză, ştiu cu cine am de-a face. Spre exemplu, anul trecut, la noi, ultima medie de admitere a fost 9,01, însă, părerea mea este că e supraevaluată. Cea mai importantă este motivarea, responsabilizarea învăţării la elevii de gimnaziu”.