La finalul BAC-ului sustinut de seria curenta, absolventii din promotiile anterioare se pot inscrie pentru o noua sesiune

Un număr de 73 de absolvenţi din promoţiile anterioare s-au înscris până acum pentru a susţine examenul de bacalaureat. Şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete a ţinut să precizeze pentru cei care încă nu s-au înscris că următoarea perioadă de înscriere este 5-9 iulie. „Dacă nu se vor înscrie vor pierde această sesiune de bacalaureat” a afirmat Petru Carcalete.

Înscrierea candidaţilor se face prin fişă tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, pe baza actelor prezentate de aceştia: certificate de naştere şi după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă şi adeverinţă cu notele la care solicită recunoaşterea probelor susţinute la examene anterioare.

În situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia judeţeană.
„Fiecare se înscrie la liceul unde a terminat. Dacă provine din alt judeţ atunci va fi arondat la un liceu. Aceştia puteau să se înscrie şi în luna decembrie odată cu absolvenţii actualei promoţii” a declarat Petru Carcalete.

Recunoaşterea probelor promovate în sesiunile anterioare se face numai la solicitarea scrisă a candidatului, în momentul înscrierii acestuia, în conformitate cu metodologia de examen, şi numai la disciplinele susţinute ce coincid cu disciplinele pe care absolvenţii promoţiei 2010 au dreptul să le susţină în cadrul examenului de bacalaureat 2010, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite.