ISU Suceava scoate la concurs două posturi de ofițer specialist în cadrul Serviciului Logistic și Structurii de Securitate


Intră acum și în grupul de

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava a anunțat astăzi, 27 septembrie, că scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate posturile de execuție vacante de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – compartimentul Patrimoniu Imobiliar și Ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, ISU Suceava a enumerat:

  • să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
  • să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
  • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
  • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Sursa citată a subliniat că toți candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit la adresa de e-mail: resurseumane@pompierisv.ro, până în data de 4 octombrie 2021, ora 12:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 11 octombrie 2021, ora 12:00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0230/524426, interior 27010; 27129.


Intră acum și în grupul de