ISU Suceava scoate la concurs două posturi de ofițer specialist în cadrul Serviciului Logistic și Structurii de Securitate

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava a anunțat astăzi, 27 septembrie, că scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate posturile de execuție vacante de Ofiţer specialist I din cadrul Serviciului Logistic – compartimentul Patrimoniu Imobiliar și Ofiţer specialist II din cadrul Structurii de Securitate – Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, ISU Suceava a enumerat:

  • să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu;
  • să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  • să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
  • să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
  • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
  • să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Sursa citată a subliniat că toți candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit la adresa de e-mail: resurseumane@pompierisv.ro, până în data de 4 octombrie 2021, ora 12:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 11 octombrie 2021, ora 12:00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al județului Suceava sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0230/524426, interior 27010; 27129.