Modificari de pret nesemnificative la medicamentele compensate

Modificările de preţ la medicamentele compensate, intrate în vigoare de vineri, sunt nesemnificative, în opinia conducerii Casei de Asigurări de Sănătate Suceava. Prin Ordinul CNAS nr. 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a preţului de referinţă pentru medicamentele cu şi fără contribuţie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu, au fost stabilite preţurile de referinţă pentru medicamente compensate şi gratuite prescrise în tratamentul ambulatoriu, pentru fiecare sublistă de medicamente A, B şi C, valabile începând cu 01.07.2010.

Preşedintele CAS Suceava, dr. Cristina Iordăchel precizează că, în stabilirea noului preţ de referinţă s-a urmărit creşterea accesului asiguraţilor la medicamente, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv să poată beneficia cât mai mulţi asiguraţi de tratamentele recomandate.

Potrivit acesteia, medicamentele de care beneficiază asiguraţii incluşi în Programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc, respectiv cele de pe sublista C2 (toate programele şi subprogramele naţionale de sănătate – oncologie, diabet, HIV/SIDA, TBC, transplant, etc) sunt în continuare gratuite.

Preţurile de referinţă pentru medicamentele din sublista C, secţiunea C1 şi C3 (în regim de compensare 100% din preţul de referinţă) au rămas nemodificate, respectiv medicamentele pentru boli cronice (insuficienţă cardiacă, bolnavi cu proceduri intervenţionale percutane – stent, hepatite cronice, ciroze hepatice, leucemii, limfoame, alte afecţiuni oncologice, epilepsie, boala Parkinson, boli psihice, demenţe, colagenoză, poliartrită reumatoidă, boli endocrine) şi medicamentele pentru copii, gravide şi lehuze, elevi, studenţi până la 26 ani, dacă nu realizează venituri.

Nivelul de compensare pentru listele A şi B, respectiv 90% şi 50% a rămas acelaşi, dar există modificări la preţul de referinţă pe unitate terapeutică.

Pentru fiecare grupă de medicamente există produse generice la care preţul de referinţă este modificat nesemnificativ. De exemplu: pentru afecţiuni gastrice: Omeprazolul – valoare actuală compensată de CAS 0,608 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,518 lei/unitate terapeutică; Ranitidină – valoare actuală compensată de CAS 0,233 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,293 lei/unitate terapeutică; pentru hipertensiune arterială: Indapamidum – valoare actuală compensată de CAS 0,31 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,31 lei/unitate terapeutică; Bisoprolol – valoare actuală compensată de CAS 0,383 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,443 lei/unitate terapeutică; Enalapril – valoare actuală compensată de CAS 0,179 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,177 lei/unitate terapeutică; pentru tratamentul adenomului de prostată – Finasterid – valoare actuală compensată de CAS 0,527 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,556 lei/unitate terapeutică; antibiotice: Ciprofloxacin – valoare actuală compensată de CAS 0,91 lei/unitate terapeutică, faţă de 0,58 lei/unitate terapeutică; Cefuroxim – valoare actuală compensată de CAS 2,43 lei/unitate terapeutică, faţă de 1,81 lei/unitate terapeutică; medicamente pentru osteoporoză – Acid alendronicum – valoare actuală compensată de CAS 5,408 lei/unitate terapeutică, faţă de 5,94 lei/unitate terapeutică.

„În concluzie, s-au efectuat modificări ale preţurilor de referinţă la medicamentelele de pe lista A şi B, dar pentru fiecare grupă de medicamente există produse la care modificările de preţ sunt nesemnificative.

Farmaciile eliberează medicamentele din sublistele A şi B ale căror preţuri pe unitate terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurile în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. În condiţiile în care medicamentele eliberate au preţ pe unitate terapeutică mai mare decât preţul de referinţă farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe verso-ul prescripţiei. De asemenea, în cazul medicamentelor de pe sublista C, respectiv C1 şi C2, în cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiaşi DCI au preţ de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului/primitorului pe verso-ul prescripţiei”, subliniază şeful CAS Suceava.