Specializari noi pentru studii de licenta si masterat la Universitatea „Stefan cel Mare”

După primele patru zile de înscriere la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava se remarcă o tendinţă ascendentă în ce priveşte numărul persoanelor care au optat pentru cel puţin unul din programele de studiu oferite pentru anul academic 2010 – 2011, la finalul celei de a patra zi fiind înscrişi 1557 de candidaţi pentru ciclul licenţă şi 202 candidaţi pentru ciclul masterat.

În urma unei analize detaliate referitoare la numărul de opţiuni alese pentru înscriere, având în vedere că un candidat are dreptul să opteze pentru mai multe programe de studiu, se constată un număr de 4.241 de opţiuni exprimate pentru ciclul studiilor universitare de licenţă, respectiv 273 opţiuni exprimate pentru ciclul studiilor de masterat.

În ce priveşte domeniile solicitate, se constată o distribuţie echilibrată a opţiunilor atât pentru domenii tehnice cât şi pentru domeniile umaniste, candidaţii exprimându-şi opţiunea în număr mare pentru specializări precum Inginerie alimentară, Calculatoare, Drept, Finanţe şi bănci, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar.

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava deschide comunităţii absolvenţilor învăţământului preuniversitar oportunităţi de dezvoltare academică şi profesională prin programe de studii universitare de licenţă şi masterat ce descriu cinci direcţii de cunoaştere – ştiinţe inginereşti, ştiinţe naturale, ştiinţe economice şi administrative, ştiinţe umaniste şi ştiinţe sociale.

Ciclul studiilor universitare de licenţă promovează un număr de 48 de specializări, având forma de învăţământ de zi, cu 936 locuri finanţate de la buget, din care 10 locuri sunt alocate candidaţilor de etnie rromă şi 2.028 locuri cu taxă. O noutate pentru anul universitar următor este oferită de către Facultatea de Silvicultură care introduce domeniul de licenţă Ştiinţa mediului prin programul Ecologie şi protecţia mediului.

Ciclul studiilor universitare de masterat se dezvoltă la Universitatea Suceava prin 48 de programe de studiu care propun celor interesaţi un număr de 580 locuri bugetate şi 1621 locuri cu taxă.

Anul universitar 2010 – 2011 propune două programe de masterat noi, Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare derulat de către Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, respectiv programul Didactica Limbilor moderne, program derulat în urma câştigării competiţiei „Professoria – profesori mai buni pentru copiii noştri”, organizată de către Fundaţia Dinu Patriciu, care va finanţa 7 burse pentru studenţii care vor opta pentru această specializare.

Sesiunea de admitere 2010 se desfăşoară în perioada 12 – 21 iulie, urmând ca pentru locurile rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada 13 – 17 septembrie 2010.

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava se bucură de recunoaşterea calităţii activităţilor academice şi de cercetare promovate de-a lungul timpului, prin acreditarea de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior cu calificativul grad de încredere ridicat, fiind deschisă tuturor celor care cred în educaţie şi care caută oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală într-un mediu academic competent.