Putini candidati … putine contestatii la titularizare

Doar un număr de 118 candidaţi au fost nemulţumiţi de notele obţinute la examenul de titularizare şi au depus contestaţii la centrele de concurs din Suceava. La examenul de anul trecut s-au prezentat 1.561 de candidaţi, din care 631 au obţinut note de 7 şi peste 7, alţi 684 note între 5 şi 7 şi 246 note mai mici de 5, iar 203 dintre cei examinaţi au solicitat recorectarea lucrărilor.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Suceava, la centrul de la Colegiul Tehnic „A. I. Cuza” Suceava s-au depus 81 de contestaţii, iar la cel organizat la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, alte 37 de contestaţii. Cele mai multe contestaţii s-au depus la Limba franceză – 16, la Educaţie fizică şi sport – 15, la Limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – 13, la Limba engleză – 9, la Limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române/ institutori-învăţători – 8, la Religie ortodoxă – 7, la Matematică şi Psihopedagogie specială câte 6 contestaţii, la Geografie şi Maiştri instructori/ Transporturi – câte 4, la Biologie – 3.

Câte două contestaţii s-au înregistrat la Arte vizuale şi Filosofie, logică, argumentare, iar câte o contestaţie la Educaţie muzicală, Istorie, Kinetoterapie, profesori documentarişti, Economic, administrativ poştă, Maiştri instructori/industrie alimentară, Turism şi servicii, Protecţia Mediului, Educaţie tehnologică, Terapie educaţională complexă şi integrată, Fizică, Chimie, Economie şi educaţia antreprenorială.

Un număr de 1.170 de candidaţi s-au înscris la examenul naţional de titularizare, însă la concurs s-au prezentat 876 dintre aceştia.

Numai 33,67% dintre cei care au dat concurs pentru a obţine un post de titular la catedră au promovat examenul. Mai precis, din cei 875 de concurenţi care au susţinut examenul pe 14 iulie, numai 295 au obţinut note mai mari de şapte, rezultat care le dă dreptul să ocupe un post de cadru didactic titular.

Alţi 347 de candidaţi au luat note de 5 şi 6, însă cu aceste rezultate, viitorii profesori nu pot fi titulari la catedră, dar au dreptul să ocupe un post de suplinitor calificat pentru un an şcolar.

Anul acesta sunt doar 131 de posturi titularizabile, 402 posturi netitularizabile complete şi 446 incomplete.
La examen s-au prezentat 959 de concurenţi din cei 1.170 înscrişi.