Universitatea „Stefan cel Mare” a tras linie dupa prima sesiune de admitere

La finalul perioadei de înscriere pentru prima sesiune de admitere la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, rectoratul consideră că obiectivele majore au fost atinse, referitor la numărul candidaţilor şi opţiunilor depuse. Pentru studii de licenţă au depus dosare 2.672 de candidaţi în total, la toate cele 9 facultăţi, numărul opţiunilor acestora fiind 6.672. La studii de masterat s-au înscris 551 candidaţi, dar marea majoritatea a candidaţilor se vor înscrie în sesiunea din toamnă, având în vedere că mulţi îşi dau încă licenţa.

„În general, cred că obiectivele majore sunt atinse. Din semnale şi studii comparative cu alte universităţi, cred că marea majoritate a celor care au optat pentru Suceava vor rămâne la Suceava”, a declarat rectorul universităţii sucevene, Adrian Graur, în cadrul unei conferinţe de presă.

Până la încheierea înmatriculărilor, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică are cei mai mulţi candidaţi – 791, fiind urmată de Inginerie Alimentară, cu 394 candidaţi, Istorie Geografie, pentru care au optat 391 candidaţi, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, cu 294, Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor – 235, Silvicultura, cu 180 candidaţi, Educaţie fizică şi sport –153 candidaţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – 123 candidaţi, Inginerie Mecanică, unde s-au înscris 111 candidaţi.

„Un rol decisiv în distribuirea locurilor fără taxă şi a celor cu taxă îl va avea procesul de înmatriculare, ce se va derula în perioada 22-28 iulie, acesta fiind momentul în care se vor prezenta cu exactitate rezultatele admiterii din sesiunea iulie 2010. Menţionăm că un candidat a avut dreptul să opteze pentru mai multe programe de studii şi, în funcţie de rezultatele înscrierii, acesta va alege să se înmatriculeze la o anumită specializare din lista sa de opţiuni”, a arătat rectorul Adrian Graur.

Reamintim că oferta de locuri pentru anul academic următor este de 936 de locuri bugetate, din care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie romă, şi 2.028 de locuri cu taxă.
Precizăm că pentru cele 10 locuri alocate romilor s-au înscris 5, iar pentru cele 14 destinate candidaţilor din Republica Moldova s-au înscris 36 candidaţi.
La Masterate sunt 590 locuri bugetate şi 1.621 cu taxă.