Medicii suceveni se vor putea pregati pentru o a doua specialitate

Medicii suceveni ce doresc să urmeze cursuri pentru o a doua specialitate pot urma un stagiu de pregătire ce va începe în luna octombrie. Ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, a aprobat metodologia pentru cea de-a doua specialitate în regim cu taxă în anul 2010. În perioada 1-7 septembrie 2010, instituţiile de învăţământ medical superior vor afişa locurile pe specialităţi aprobate pentru efectuarea pregătirii în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă, cu menţionarea coordonatorilor programelor de pregătire.

Dosarele de înscriere la stagiul de pregătire se vor depune la Ministerul Sănătăţii, sediul din str. George Vraca, nr. 9, în perioada 15-24 septembrie 2010. Pentru specialităţile unde numărul solicitărilor va depăşi numărul locurilor aprobate, coordonatorul programului de pregătire va organiza un test de selecţie. La data de 1 octombrie 2010 vor fi publicate listele cu candidaţii admişi la stagiul de pregătire în cea de-a doua specialitate, iar programul de pregătire va începe la data de 4 octombrie şi va dura cel puţin 12 luni.

Programul de pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă se efectuează cu frecvenţă şi asigură acelaşi nivel şi aceeaşi calitate a pregătirii de specialitate ca şi programul de rezidenţiat în specialitatea respectivă.

Metodologia, numărul de locuri pe specialităţi, precum şi lista celor admişi la a doua specialitate, centrele universitare de pregătire şi actele necesare pentru înscriere vor fi afişate pe site-ul Ministerului Sănătăţii www.ms.ro.

loading...