Administrarea calculatoarelor si a retelelor – O nouă disciplina pentru elevii de liceu

Din anul şcolar 2010-2011, elevii din liceele sucevene vor putea studia disciplina opţională Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat, prin Ordinul de ministru nr. 4.720/24 august 2010, programa şcolară pentru disciplina opţională Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor. Opţionalul, pus la dispoziţie de Cisco Networking Academy prin memorandumul semnat între cele două instituţii, poate fi utilizat în sistemul de învăţământ ca ofertă centrală de curriculum la decizia şcolii (CDS).

Disciplina se poate studia în clasele a IX-a, a X-a, a XI-a sau a XII-a, 1 oră/săptămână, pe durata unui an, în cadrul curriculumului la decizia şcolii (CDS), pentru filierele teoretică şi vocaţională, la toate specializările.

Opţionalul oferă posibilitatea studiului avansat al elementelor de tehnologia informaţiei, cu accent pe componentele hardware, gestionarea şi utilizarea acestora. Competenţele dobândite prin studiul acestui opţional oferă absolvenţilor de liceu teoretic şi vocaţional un sprijin în dezvoltarea competenţelor pentru secolul XXI.

Pentru liceele care aleg opţionalul Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor, conţinutul acestuia va fi disponibil online, în mai multe limbi, ceea ce oferă posibilitatea utilizării lui în învăţământul bilingv sau cel pentru minorităţile naţionale.

Cursul este tradus în limbile maghiară, germană, franceză, italiană, rusă, poloneză, spaniolă, portugheză, turcă, arabă, greacă, hindi şi japoneză. La finalul cursului elevii au posibilitatea să susţină un examen care, în condiţiile promovării, le oferă o certificare recunoscută internaţional în domeniul administrării şi utilizării calculatoarelor (desktop şi laptop), funcţionării şi securităţii reţelelor de calculatoare. Conţinutul cursului este aliniat cu următoarele calificări: CompTIA A+ (SUA) şi EUCIP IT Administrator (UE).

loading...