Ingineri suceveni cu diplome de competenta in conceptia si proiectarea produselor, printr-un program european

În parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare”, Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management Suceava, ADA – The PLM Company, lider în România în implementarea soluţiilor pentru managementul ciclului de viaţă al produsului a oferit diplome de competenţe pentru 100 studenţi care au finalizat, la sfârşitul lunii iunie, primul modul de pregătire – „Concepţia şi proiectarea produselor” – din cadrul proiectului PLMADAptor.

Programul PLMADAptor susţine dezvoltarea resurselor umane printr-o investiţie de 2, 4 milioane euro cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

În 8 luni de la lansare, în centrul de instruire de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, proiectul PLM –ADAptor a pregătit 123 de studenţi pentru lucrul în departamentele de concepţie şi proiectare produse, în conformitate cu cerinţele companiilor din industrie. Cursurile care tocmai s-au finalizat au fost susţinute de profesorii din cadrul facultăţii, pe baza manualelor special realizate pentru acest modul.

În cadrul modulului desfăşurat în laboratoarele de proiectare a universităţilor partenere studenţii au obţinut competenţe pentru conceperea şi realizarea unui prototip virtual cu ajutorul unor soluţii software de ultimă generaţie de tip CAD (Proiectare asistată pe calculator).

Următorul modul care începe în luna octombrie 2010 conţine cursuri pentru „Simularea şi analiza prototipului virtual”; înscrierile pentru acest modul fiind începute din luna septembrie. Programul de pregătire va continua cu modulul despre realizarea fabricaţiei digitale a produsului şi se va finaliza cu modulul pentru integrarea etapelor de dezvoltare a produsului, colaborarea în întreprinderea virtuală şi managementul documentaţiei tehnice despre produse.

Pe durata proiectului va fi organizată „Bursa locurilor de muncă”, în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” unde vor fi invitate firmele din industrie şi studenţii implicaţi în proiectul PLM-Adaptor.

Până la finalul proiectului în 2012, PLMADAptor urmăreşte crearea premiselor necesare întreprinderilor româneşti de a se integra în spaţiul economic şi tehnologic al Uniunii Europene, scăderea migraţiei forţei de muncă din zonele declarate defavorizate ale României şi oferirea către industrie de viitori angajaţi calificaţi la standarde europene.

Programul are ca scop dezvoltarea resurselor umane prin corelarea sistemului de educaţie şi formare profesională cu dinamica pieţei muncii; proiectul se desfăşoară în parteneriat cu ADA şi 7 instituţii de învăţământ superior din domeniul tehnic din ţară: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea din Oradea, Universitatea Maritimă Constanţa, Universitatea din Petroşani.

Proiectul promovează parteneriatul între instituţiile de învăţământ superior şi firmele din industrie, prin corelarea sistemul de educaţie şi formare profesională cu dinamica pieţei muncii. Pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor de pe piaţa muncii din industrie, în prima fază a proiectului s-a realizat o cercetare a nevoilor din industrie şi s-a construit profilul ideal al noului angajat pentru corelarea pregătirii cu aşteptările angajatorilor.

loading...