Continua exodul cadrelor medico-sanitare sucevene

Pe parcursul a 6 săptămâni, de când Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava are atribuţiuni în eliberarea de certificate pentru recunoaşterea titlurilor de calificare, documente necesare pentru a putea profesa în afara graniţei, 40 de asistenţi medicali, 15 doctori şi un farmacist l-au solicitat în intervalul menţionat.

Potrivit statisticilor oficiale, de la începutul anului, 10 medici suceveni au plecat deja, având specializări în chirurgie infantilă, alergologie, medicina muncii, medicină de urgenţă, radiologie, ortopedie şi medicină de familie. Aceştia au optat pentru ţări ca Belgia, Franţa, Germania şi Anglia renunţând la posturile din spitalele sucevene, atraşi fiind de salariile net superioare, respectul din partea colegilor de breaslă şi gradul crescut de civilizaţie al pacienţilor din alte state.

Anul trecut, nouă medici suceveni au renunţat la slujbele din ţară, în favoarea altora, mai atractive, în străinătate. În 2008, alţi opt medici au plecat să profeseze în afara graniţelor ţării.

De asemenea, potrivit statisticilor oficiale , anul acesta, aproximativ 60 de asistenţi medicali au plecat să profeseze peste hotare, cu forme legale.

Reamintim că, de la 1 septembrie 2010, Ministerul Sănătăţii a simplificat modul de eliberare a documentelor necesare activităţii personalului medical şi a eficientizat sistemul circuitului documentelor. Astfel, documentele care se eliberau numai la sediul Ministerului Sănătăţii, cum ar fi certificatele de conformitate, care atestă obţinerea calificării, se pot solicita la direcţiile de sănătate publică. La sediul acestor instituţii se depun şi se eliberează astfel de acte, măsura venind în sprijinul doctorilor, farmaciştilor şi asistenţilor medicali care, astfel, sunt scutiţi de drumurile pe care le făceau la Bucureşti pentru a depune sau a ridica documentele necesare activităţii lor.

Pentru judeţul Suceava, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) preia solicitările privind eliberarea diverselor documente. Preluarea dosarelor se face după verificarea actelor depuse, urmând a fi înregistrate numai dosarele care conţin documentaţia completă. Dacă dosarul este transmis prin poştă către DSP Suceava, acesta se înregistrează, se verifică şi dacă este incomplet în termen de cinci zile lucrătoare se comunică solicitantului actele suplimentare care trebuie depuse.

În termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea la Ministerul Sănătăţii, se emit şi certificatele solicitate şi se vor comunica documentele direcţiilor de sănătate publică. Documentele emise de Ministerul Sănătăţii se vor înregistra în registre speciale la DSP şi se vor elibera titularilor sau împuterniciţilor acestora pe bază de semnătură.

În premieră, se pot acorda şi sancţiuni angajaţilor care întârzie lucrările. În cazul în care dosarele cu documente se transmit incomplete, Ministerul Sănătăţii va propune sancţionarea persoanelor vinovate, persoanele responsabile la nivelul DSP şi a directorului executiv, cu diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni.

loading...