Dificultati majore in integrarea elevilor suceveni cu cerinte educationale speciale

La şedinţa cu directorii de şcoli din judeţul Suceava, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Petru Carcalete a subliniat că se înregistrează dificultăţi majore în integrarea elevilor suceveni cu cerinţe educaţionale speciale. Potrivit acestuia, deşi s-a realizat adaptarea conţinuturilor, mijloacelor de învăţământ, de evaluare şi s-au dezvoltat relaţiile şcolilor speciale cu familiile naturale sau cu cele de plasament, mai există probleme în ceea ce-i priveşte pe elevii cu dificultăţi senzoriale sau de intelect.

„Dificultăţi majore se înregistrează însă în integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă, adaptarea curriculară efectuându-se doar formal, prin excluderea unor conţinuturi, fără a se realiza corelaţiile necesare cu posibilităţile elevilor, cu finalităţile urmărite şi cu atingerea obiectivelor cadru” a precizat şeful IŞJ Suceava.

De asemenea, acesta a menţionat că evaluarea activităţilor de învăţare se realizează prin redarea unor informaţii, de multe ori fără relevanţă şi nu se iau în considerare progresele elevului, din punct de vedere intelectual, social, afectiv, moral sau comportamental, efectul evaluării rămânând nota, care, pentru elevul cu deficienţă, are o foarte mică semnificaţie.

„Există o colaborare încă foarte greoaie cu învăţătorii şi profesorii din şcolile de masă, în ale căror clase sunt integraţi elevi provenind din învăţământul special” a afirmat Petru Carcalete adăugând că nu s-a reuşit nici integrarea profesională a tuturor absolvenţilor şcolilor profesionale speciale, iar relaţiile unităţilor cu agenţii economici locali nu sunt dezvoltate corespunzător.

loading...