Schimbari in examenele nationale

În 2011, evaluarea finală a elevilor de gimnaziu nu se va numi testare ca anul trecut, ci evaluare naţională, pentru care aceştia se vor înscrie în perioada 13-15 iunie. Ei vor da probe scrise la română, limba maternă (unde va fi cazul) şi matematică. Celălalt examen naţional, Bacalaureatul 2011, va avea aceleaşi probe ca în 2010, numai că acestea vor începe în luna iunie, şi nu în timpul anului şcolar, ca anul trecut.

Proiectul Legii Educaţiei, despre care nu se ştie încă dacă va fi aprobat sau nu în final, a pregătit schimbări importante, mai ales pentru elevii care încheie gimnaziul. Dat fiind faptul că pe viitor clasa a IX-a va trece la gimnaziu, va fi o evaluare naţională obligatorie la finalul acestei clase, care va consta în 3 probe (o probă scrisă la română, o probă scrisă la matematică şi ştiinţe, scris la o limbă de circulaţie internaţională) şi încă 2 care vor avea loc în timpul anului şcolar: o probă practică de utilizare a calculatorului şi una orală, de evaluare a competenţelor civice şi sociale.

Admiterea la liceu va avea şi noutăţi, prima fiind că dispare repartizarea computerizată. În cazul în care numărul candidaţilor nu depăşeşte numărul locurilor oferit de şcoală, admiterea se face pe baza portofoliului educaţional. Dacă numărul candidaţilor îl întrece pe cel al locurilor, media de admitere va fi formată 70% din portofoliul educaţional, media de absolvire şi media la probele de la evaluarea naţională, 30% contând nota obţinută la proba de admitere pe care o va stabili unitatea de învăţământ. La medii egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului.

Noul bacalaureat propus de noua Lege a Educaţiei cuprinde aceleaşi probe de evaluare a competenţelor lingvistice de limbă română, a competenţelor la două limbi moderne studiate, precum şi la competenţe digitale. Probele scrise sunt în număr de 3: una la română, probă comună pentru toţi candidaţii, celelalte două fiind diferite în funcţie de filiera şcolii: la profilul real, filiera teoretică, elevii vor da scris la matematică şi o probă la ştiinţe – fizică, biologie, chimie.

Pentru profilul umanist, probele scrise vor fi la o limbă de circulaţie internaţională şi o probă transdisciplinară la geografie, istorie, ştiinţe socio-umane; filiera tehnologică: probă scrisă la disciplina specifică profilului şi o probă scrisă transdisciplinară specifică domeniului. La filiera vocaţională va fi o probă practică sau scrisă specifică profilului sau specializării şi o probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.

Proiectul Legii Educaţiei cuprinde evaluări şi la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Astfel, la clasa a II-a copiii vor fi evaluaţi la scris, citit şi matematică, la clasa a IV-a va fi o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, iar la clasa a VI-a va fi o evaluare la limbă şi comunicare la română şi o limbă modernă, matematică şi ştiinţe.