Proiect european de 15.000 de euro, in desfasurare la Colegiul National de Informatica

În baza formularului de candidatură, Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale a decis acordarea unui grant de 15.000 de euro Colegiului Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava, în cadrul programului sectorial Comenius al Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Contractul se derulează până pe 31 iulie 2012, grantul cofinanţând costurile proiectului cu suma maximă de 15.000 de euro, ce cuprinde un număr de 12 mobilităţi.

Proiectul se numeşte „Life is a scene, let’s create our play” şi este coordonat de profesori din Turcia, în timp ce parteneri sunt România, Grecia, Spania şi Polonia.

Proiectul are ca temă principală împletirea educaţiei ecologice cu teatrul. Educaţia ecologică este un proces aflat la confluenţa dintre ştiinţele realiste şi cele umaniste, în care ştiinţa se îmbină armonios cu arta, iar noţiunile teoretice sunt zadarnice dacă nu sunt strâns legate de activităţile practice. Educaţia ecologică studiază influenţa activităţilor umane asupra mediului înconjurător. Ea trebuie să îi ajute pe copii să înţeleagă influenţa comportamentului lor asupra calităţii mediului. Educaţia ecologică se bazează pe cunoştinţe referitoare la sistemele sociale şi ecologice, dar are şi o componentă afectivă: domeniul responsabilităţii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societăţi durabile.

Teatrul, pe de altă parte, îi ajută pe elevi să-şi dezvolte atenţia distributivă, memoria, gândirea, imaginaţia şi vocabularul. Cunoştinţele elevilor fac un salt calitativ, se trezeşte curiozitatea, interesul, se nasc sentimente, se formează atitudini, elevii îşi autoeducă stăpânirea de sine, perseverenţa, curajul şi spiritul de răspundere.

Obiectivele proiectului sunt identificarea problemelor cu care se confruntă mediul înconjurător, identificarea efectelor poluării şi ale încălzirii globale asupra oamenilor, identificarea soluţiilor practice pentru problemele cu care se confruntă mediul înconjurător, identificarea obiceiurilor sociale şi culturale, tradiţii, condiţii de trai, observarea asemănărilor şi deosebirilor dintre culturi respectând diversitatea Uniunii Europene, îmbunătăţirea folosirii limbilor străine, implicarea activă a elevilor, autorităţilor şi comunităţii locale, dezvoltarea creativităţii elevilor, aptitudinilor de comunicare şi sociale.

În cadrul proiectului vor avea loc activităţi precum schimb de scrisori şi e-mail-uri, video conferinţe, filme sau prezentări în power-point cu tradiţii locale, obiective turistice, elemente istorice, crearea unei piese de teatru legată de natură, încălzirea globală şi poluare, crearea de costume din materiale reciclabile, concursuri şi piese de teatru despre mediul înconjurător şi despre drepturile omului, plimbare în pădure şi realizarea de fotografii cu diferite aspecte din natură, igienizarea spaţiilor verzi, activităţi de Ziua Mondială a Mediului şi de Ziua Internaţională a Teatrului şi altele.

La sfârşitul perioadei de desfăşurare a proiectului, echipa de proiect va realiza o revistă cu activităţile susţinute de parteneri, un DVD, o pagină de internet, iar rezultatele vor fi diseminate prin şedinţe locale, regionale, mijloace mass-media.