Opt judete vor beneficia de Proiectul “EPIGON”, derulat de Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava

„Comunicare şi performanţă socială prin noi strategii didactice în etica şi pragmatica învăţării-predării interactive – EPIGON” se numeşte proiectul derulat de Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, proiect strategic în domeniul dezvoltării resurselor umane, prin acumulare de noi competenţe adaptate realităţilor socio-economice actuale, capabile să producă reforma sistemului şi a mediului educaţional din România. Proiectul este finanţat prin Fondul Social European şi Guvernul României.

Acesta vizează utilizarea şi orientarea mai eficientă a capitalului uman din România, oferind structuri inovatoare şi oportunităţi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar din trei regiuni distincte: nord-est, sud-est şi centru.

Judeţele care vor beneficia de acest proiect de formare continuă şi perfecţionare sunt: Bacău, Botoşani, Brăila, Covasna, Harghita, Neamţ, Suceava şi Vrancea. Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi partenerii săi – Casele Corpului Didactic din Brăila şi Covasna, vor furniza prin intermediul acestui proiect multi-regional 7 programe inovatoare de formare continuă, care vor determina restructurarea, modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului de educaţie: Mentalităţi europene (ME), Tehnici de comunicare şi negociere (TCN) şi Tehnologii informaţionale şi de comunicare TIC 1 (nivel mediu) în anul I al proiectului şi, respectiv, Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii empatice (DGCE), Limbaj şi realitate (LR), Tehnologii informaţionale şi de comunicare TIC 2 (nivel avansat) şi Inteligenţa emoţională şi inteligenţa socială (IEIS) în anul al II-lea de desfăşurare a proiectului.

Obiectivul principal al proiectului rezidă în valorificarea şi dezvoltarea capitalului uman din învăţământul preuniversitar prin implementarea unor metode de lucru inovative şi productive în procesul educaţional, în sensul adaosului de competenţă, performanţă socială şi comunicare umanist-pragmatică.

Proiectul are o durată de 36 de luni, fiecare program de formare continuă fiind prevăzut a avea o durată de 60 de ore. Cursurile sunt gratuite, iar cursanţii care vor obţine la evaluarea finală calificativul foarte bine sau excelent şi care vor avea o prezenţă bună la cursuri vor beneficia de o subvenţie de 750 lei.

Proiectul îşi propune ca peste 2.370 de absolvenţi ai acestor programe să fie certificaţi printr-un Atestat de formare continuă cu credite profesionale transferabile.