O delegatie a UMF Iasi vine la Spitalul Judetean Suceava pentru a vedea conditiile de lucru a viitorilor rezidenti

În săptămâna ce urmează, o delegaţie de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi va sosi la Spitalul Judeţean Suceava pentru a vedea condiţiile de lucru şi de cazare din secţii, hotărâtoare pentru încheierea protocolului dintre cele două instituţii, protocol necesar pregătiri medicilor rezidenţi la spitalul sucevean. Precizăm că Facultatea respectivă şi-a dat acordul de colaborare cu Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, care va deveni o bază de pregătire practică pentru medicii rezidenţi de la Iaşi.

Conducerea unităţii medicale judeţene sucevene a solicitat facultăţii 20 de rezidenţi din toate specialităţile, printre care chirurgie generală, cardiologie, urologie, neurologie. Pregătirea rezidenţilor se va face sub supravegherea şefilor de secţie, a medicilor doctori în ştiinţă din spital, spitalul sucevean având 17 medici doctori în ştiinţă dar şi condiţii bune de lucru pentru rezidenţi.

Conform estimărilor Consiliului Judeţean Suceava, în subordinea căruia se află spitalul, parteneriatul ar putea să înceapă din luna ianuarie a anului viitor, pregătirea rezidenţilor la Suceava fiind primul pas spre transformarea spitalului sucevean în spital clinic, lucru pentru care va avea nevoie de aprobarea ministerului de resort. Statutul de spital clinic va aduce spitalului judeţean şi posibilitatea de a atrage mai uşor finanţare, dotare cu aparatură medicală performantă şi implementarea unor terapii noi.

Pe viitor spitalul judeţean are în vedere încheierea de protocoale şi cu alte centre universitare din ţară.