Reuniune managerială la GPN „Stejărelul” Cajvana


Intră acum și în grupul de

La Grădinița cu Program Normal ,,Stejărelul” Cajvana a avut loc joi, 16 februarie, Reuniunea managerială a directorilor unităţilor de învățământul preșcolar din județul Suceava având ca temă ,,Asigurarea calității în instituțiile de învățământ preșcolar – demersuri generate de noile reglementări ARACIP”.

La reuniune au participat invitați din partea ISJ Suceava, doamna prof. Olguța Popa, inspector şcolar pentru managementul instituţional și doamna prof. Răileanu Daniela, inspector şcolar pentru Educație timpurie, primarul orașului Cajvana, domnul Gheorghe Tomăscu, domnul prof. Robu Nicolae, director coordonator la  Liceul Tehnologic ,,Ștefan cel Mare” Cajvana,  domnul prof. Ciotu Iulian și domnul prof. Crăciun Marius, directori adjuncţi la acelaşi liceu.

Gazda Reuniunii a fost doamna prof. Ungurean Liliana, director la GPN ,,Stejărelul” Cajvana, care a susținut materialul informativ și a organizat activitatea pe ateliere.

În materialul prezentat doamna a surprins toate aspectele prezentate în Ghidurile de aplicare elaborate de ARACIP, în vederea implementării noilor standarde aprobate prin Hotărârea de  Guvern nr. 994/2020. Noile standarde au intrat în vigoare din anul şcolar 2021/2022, iar Ghidurile de aplicare au fost elaborate pentru a permite interpretarea unitară a cerințelor formulate în standarde și standardele de referință, atât în evaluarea internă, cât și în cea externă a calității educației.

Doamna Inspector Olguța Popa, care este și expert ARACIP, a venit cu clarificări și informații referitoare la vizitele de evaluare periodică făcute de ARACIP şi asupra pregătirii dovezilor care să ateste îndeplinirea  cerinţelor din standardele de acreditare şi din standardele de referinţă.

Doamna Inspector Răileanu Daniela, coordonatoarea activității a ținut să sublinieze importanța unei educații de calitate începută încă de la vârstele mici arătând că asigurarea calităţii este astăzi o opţiune fundamentală pentru nivelul de standard european, privit în tot unitarul său, iar într-o societate bazată pe umanism, aceasta dobândeşte noi valenţe prin calitatea educaţiei.

În cuvântul lor, participanții la Reuniune au împărtășit din experiența proprie în ceea ce privește vizitele ARACIP.

Prin tema de actualitate abordată, a materialului de specialitate prezentat,  a intervenţiilor participanţilor, reuniunea a fost un real succes, o zi metodică cu adevărat reuşită.


Intră acum și în grupul de