Aproape 300 de controale in judet pe linia serviciilor de comunicatii

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a realizat, la nivel naţional, anul trecut 12.460 de controale din care 2.407, reprezentând 19,32 % au fost efectuate de către Direcţia Regională Iaşi. Mai exact, în Iaşi au fost efectuate 263 controale, 290 în Suceava, 437 în Neamţ, 342 în Bacău, 249 în Vaslui, 245 în Vrancea, 210 în Galaţi, 195 în Botoşani şi 176 în Brăila. În urma celor 2.407 de controale s-au dat 73 de notificări, 152 avertismente şi 7 amenzi pe în valoare de 43.000 lei .

La nivel naţional, în urma celor 12.460 de controale efectuate la nivel naţional, ANCOM a transmis 394 de notificări, 270 de avertismente şi a aplicat 23 de amenzi în valoare totală de 448.500 de lei.

Din numărul total de controale, 3.161 au fost efectuate la furnizorii de comunicaţii electronice – 1.372 de controale la furnizorii de internet, 245 la furnizorii de telefonie şi 1.544 la furnizorii de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale. În urma controalelor efectuate la furnizorii de comunicaţii electronice, ANCOM a transmis 236 de notificări şi 11 avertismente, aplicând 9 amenzi în valoare totală de 345.000 lei.

Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligaţiei de a introduce în contractele încheiate cu utilizatorii finali a clauzelor minime legale, precum şi nerespectarea condiţiilor tehnice şi de compatibilitate electromagnetică impuse reţelelor de comunicaţii electronice prin regimul de autorizare generală.

De asemenea, ANCOM a efectuat 5.038 de controale la titularii de licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice – 3.295 la furnizorii servicii de radiocomunicaţii şi 1.743 la furnizorii de radio şi televiziune, în urma cărora ANCOM a transmis 158 de notificări, 97 de avertismente şi a aplicat 6 amenzi în valoare de 30.500 lei. Neregulile întâlnite în cadrul acestor controale au constat în nerespectarea prevederilor din documentele de autorizare (licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asigurare a frecvenţelor), precum şi cele referitoare la operarea staţiilor de radiocomunicaţii.

Totodată, ANCOM a efectuat şi 2.166 de controale la furnizorii de servicii poştale dintre care 1.558 la furnizorul de serviciu universal din domeniul serviciilor poştale – Compania Naţională Poşta Română – căruia i s-au aplicat şi 5 amenzi în valoare de 53.000 lei. În total, ANCOM a transmis furnizorilor de servicii poştale care nu au respectat prevederile legale, 77 de avertismente, aplicând 8 amenzi în valoare de 73.000 lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite fiind cele referitoare la nerespectarea obligaţiilor specifice furnizorului de serviciu universal în cazul CNPR, respectiv de informare a ANCOM cu privire la apariţia oricărei modificări a datelor din notificare în cazul celorlalţi furnizori de servicii poştale.

În afara controalelor efectuate la furnizorii care sunt autorizaţi la ANCOM, Autoritatea, în calitatea sa de autoritate de supraveghere a pieţei echipamentelor în România, a efectuat alte 2.095 de controale asupra echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii existente pe piaţă. ANCOM a transmis 85 de avertismente în urma cărora neconformităţile constatate (de ex. lipsa marcajului de Conformitate CE, lipsa Declaraţiei de Conformitate sau lipsa manualului de utilizare în limba română) au fost remediate.

Pe parcursul anului 2010 au fost realizate cu ajutorul Sistemului Naţional de Monitorizare a Spectrului un număr de 6.391 de acţiuni de monitorizare, în urma cărora au fost depistate 142 de cazuri de emisii radioelectrice neautorizate sau care nu respectă condiţiile din documentele de autorizare (licenţe de emisie, autorizaţii tehnice de funcţionare, licenţe de utilizare a frecvenţelor şi autorizaţii de asigurare a frecvenţelor).

loading...