Legea Educatiei a intrat in vigoare: invatamant obligatoriu de la 6 ani si bacalaureat cu mai multe probe

A intrat în vigoare noua şi controversata Lege a Educaţiei. Potrivit acesteia, de anul viitor se va introduce clasa pregătitoare în învăţământul primar şi se va aplica costul standard per elev şi a principiului „finanţarea urmează elevul”, iar examenul de bacalaureat va fi susţinut conform prevederilor din noua Lege a educaţiei din 2016.

Din anul şcolar următor, clasa a IX-a devine an gimnazial pentru generaţia de elevi care începe clasa a V-a.

Admiterea la liceu şi examenul de bacalaureat vor avea loc în 2011 la fel ca în acest an şcolar. Examenul de bacalaureat se va desfăşura în conformitate cu prevederile noii legi a educaţiei de la generaţia de elevi care începe clasa a IX-a în anul şcolar 2012 -2013, respectiv din 2016, iar admiterea la liceu – de la generaţia de elevi care începe clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012.

Introducerea costului standard per elev şi a principiului „finanţarea urmează elevul” se aplică din 2012. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului stabileşte anual costul standard per preşcolar şi elev, cost care stă la baza finanţării de bază. De suma aferentă beneficiază toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi cei din învăţământul general obligatoriu, profesional şi liceal, particular şi confesional, care studiază în unităţi de învăţământ acreditate şi evaluate periodic.

Măsura acordării a 500 de euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din anul 2013, iar finanţarea de la bugetul de stat şi cel local cu minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv se aplică de la 1 ianuarie 2012.

Preparatorii universitari au la dispoziţie 4 ani, de la data de 9 februarie 2011, pentru a lua diploma de doctor şi a ocupa astfel, potrivit legii, funcţia de asistent universitar. Tot 4 ani au la dispoziţie pentru a-şi lua doctoratul asistenţii universitari, lectori universitari, şefii de lucrări şi cercetătorii. În caz contrar, contractele de muncă ale acestora vor fi desfăcute.

Senatele universitare sunt obligate ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare legii, să definitiveze noua cartă universitară, regulamentele şi metodologiile de organizare şi funcţionare a universităţilor.

loading...