Numarul cadrelor didactice din judet, diminuat cu 13%


Intră acum și în grupul de

Din cauza diminuării numărului de norme didactice prin restructurarea reţelei şcolare a judeţului Suceava şi comasarea unor unităţi de învăţământ fără personalitate juridică, cifra cadrelor didactice care activează, în anul şcolar 2010-2011, a scăzut cu 13,03% faţă de anul şcolar precedent. Potrivit raportului IŞJ Suceava, numărul de norme didactice a scăzut de la 8448 la 8074. Numărul şi tipurile de posturi de conducere, didactice auxiliare şi nedidactice au fost stabilite în funcţie de efectivele de elevi şi normativele în vigoare, astfel că, în reţeaua şcolară a judeţului se regăsesc 8129 de cadre didactice, dintre care 6282 de titulari şi 1847 suplinitori, în procent de 97,34% fiind calificaţi.

„Ca şi în anii anteriori s-au întâlnit dificultăţi din cauza ofertei insuficiente de personal didactic, în special, pentru catedrele de matematică şi biologie, iar mai nou şi de chimie şi fizică. Nu s-a putut realiza în totalitate constituirea catedrelor cu ore numai într-o specialitate, la unităţile şcolare cu efective reduse de elevi şi acoperirea posturilor cu cadre didactice calificate în localităţi izolate geografic”, a precizat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete.

În primul semestru al acestui an şcolar, serviciul personal al IŞJ a reactualizat actele de numire pentru cadrele didactice titulare în unităţile de învăţământ care şi-au schimbat denumirea, nivelul sau au fost restructurate în conformitate cu reţeaua şcolară stabilită.


Intră acum și în grupul de