Posturile vacante din spitalele din judet, la dispozitia angajatilor de la Spitalul Solca (VIDEO)


Intră acum și în grupul de

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Suceava a publicat pe site-ul propriu www.dspsv.ro secţiunea anunţuri martie 2011 lista cu posturile vacante pe categorii de personal şi specialităţi din spitale din judeţ şi Serviciul de Ambulanţă. Pe aceste posturi se pot angaja salariaţii Spitalului de Boli Cronici Solca, după ce acesta se transformă în azil de bătrâni, în cazul în care noua structură nu-i poate menţine.

În momentul de faţă, spitalul are aproximativ 70 de salariaţi şi tot atâtea paturi, iar potrivit directorului DSP Suceava, Ludovic Abiţei, „normarea se face 1 salariat la 2 bolnavi aici întrând şi celelalte categorii de personal nu numai medico-sanitar, ci şi TESA, şoferii etc”. Ludovic Abiţei a precizat că din analiza schemei de personal a reieşit că personalul TESA al acestui spital este la fel de numeros ca şi cel al Spitalului Judeţean.

DSP Suceava a cerut spitalelor din judeţ lista cu posturile vacante, acestea urmând a fi ocupate prin redistribuirea personalului din unitatea sanitară reprofilată în centru pentru persoane vârstnice. Astfel, spitalele din judeţ împreună cu Serviciul de Ambulanţă au vacante 66 posturi de medici, 6,5 de farmacişti, 4 posturi de biologi, biochimişti, chimişti, fizicieni, 13 posturi de logopezi, sociologi, asistenţi sociali, kinetoterapeuţi, 294,5 posturi pentru asistenţi, 100 pentru infirmiere, 150 pentru îngrijitoare, 7 pentru şoferi sanitari. Posturile defalcate pe fiecare unitate pot fi găsite pe siteul DSP.

În cazul în care consiliul local va decide transformarea spitalului în azil şi va depune documentaţia necesară, până în data de 28 martie 2011 personalul unităţii reprofilate trebuie să depună la managerul unităţii opţiunea pentru postul dorit, după ce va consulta lista posturilor din judeţ. Managerul unităţii va avea obligaţia ca în termen de 2 zile, până la 30 martie 2011, să prezinte Direcţiei de Sănătate Publică tabelul nominal cu opţiunile şi punctajele fiecărui angajat.

În zilele de 4 şi 5 aprilie 2011, DSP va realiza redistribuirea personalului în unităţile din judeţ.

În situaţia în care, pentru un post vacant, există mai multe opţiuni, departajarea se va face în funcţie, şi pe baza unui punctaj, pe care angajatul îl primeşte în funcţie de vechimea şi cariera profesională pe care a desfăşurat-o până în prezent.


Intră acum și în grupul de