Fiecare sucevean asigurat va plati 2 euro pe cardul de sanatate adus de postas

În a doua parte a acestui an sucevenii asiguraţi vor primi la domiciliu, prin poştă cardurile de sănătate, contravaloarea unui card fiind 2 euro. Potrivit CAS Suceava, implementarea procesului de introducere a cardului naţional de sănătate a început la sfârşitul lunii ianuarie 2011 şi se estimează că primele carduri vor fi primite de asiguraţii suceveni în al doilea semestru al anului.

Din acest an sucevenii, care sunt asiguraţi, se vor prezenta la furnizorii aflaţi în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de servicii medicale. De altfel toţi medicii şi toţi furnizorii care au contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate trebuie să pună la punct sistemul informatic ca să poată face raportările online dar şi pentru a utiliza cardul naţional şi reţeta electronică.

Cardul naţional va fi un document care va deveni obligatoriu pentru fiecare sucevean asigurat ce doreşte să acceseze servicii medicale în unităţile sanitare din reţeaua publică, dar şi pentru medicii din sistem care vor primi, la rândul lor, un card medical profesional.

Cardul va fi emis individual, pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani, asemenea cărţii de identitate.

Cardul va conţine informaţii minime despre cetăţean, cum ar fi: date de identitate şi codul numeric personal, dar şi un cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pe card vor mai fi trecute şi date de natură medicală, care vor fi stocate pe un cip. Acest cip va conţine informaţii precum: diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, grupa sanguină şi Rh-ul, acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces, dar şi numele, prenumele şi datele personale ale medicului de familie.

Cardul profesional al medicului va fi utilizat concomitent cu cel al pacientului toţi medicii din sistem urmând să primească un asemenea card.
Persoanele asigurate vor avea obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în scopul acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate. Cei ce se vor prezenta la un control fără să aibă în posesia lor cardul vor trebui să plătească serviciile medicale.

Se consideră că prin introducerea cardului naţional de sănătate se va îmbunătăţi mecanismul de control al sistemului de asigurări sociale, deoarece va fi introdus un mecanism suplimentar de control pentru evidenţele, raportările şi decontările serviciilor medicale, va fi asigurat un acces mai rapid al furnizorilor de servicii medicale la un minim de date medicale necesare deciziei medicale, în special în caz de urgenţe medicale şi vor fi valorificate tehnologiile actuale privind accesul şi schimbul de date în condiţii de deplină siguranţă şi protecţie a datelor cu caracter personal conform legislaţiei în vigoare şi recomandărilor Uniunii Europene.