Actele aditionale la vechile contracte incheiate cu CAS Suceava, prelungite pentru inca doua luni

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava anunţă că pentru lunile aprilie şi mai încheie, în continuare, acte adiţionale la contractele semnate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2010, conform HG nr. 304/2011 privind modificarea HG 1389/2010 pentru aprobarea Contractului cadru pentru anii 2011-2012.