Actele aditionale la vechile contracte incheiate cu CAS Suceava, prelungite pentru inca doua luni

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava anunţă că pentru lunile aprilie şi mai încheie, în continuare, acte adiţionale la contractele semnate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2010, conform HG nr. 304/2011 privind modificarea HG 1389/2010 pentru aprobarea Contractului cadru pentru anii 2011-2012.

Preşedintele director-general al CAS Suceava, ec. Victor Cristi Bleorţu, a explicat miercuri, că prevederile Contractului cadru pentru anii 2011-2012 se vor aplica începând cu 1 iunie a.c., pentru lunile aprilie şi mai aplicându-se prevederile Contractului cadru şi a Normelor metodologice din anul trecut.

Potrivit acestuia, bugetul pentru servicii medicale şi medicamente alocat pentru lunile aprilie şi mai este în valoare totală de 38.745.000 lei, pentru fiecare tip de asistenţă medicală bugetul repartizat fiind la nivelul consumului mediu lunar din trimestrul I 2011.

„Prin prevederile Ordinului nr. 435/2011 s-a prelungit cu doua luni termenul privind obligaţia furnizorilor cu care suntem în contract de a depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, documentele justificative privind raportarea activităţii realizate în vederea decontării, prin intermediul certificatului digital”, a precizat şeful CAS Suceava.

În timp ce medicii de familie anunţau că vor întrerupe activitatea în cazul în care acesta nu va fi modificat până la 1 aprilie, crezând că amânarea se datorează presiunii lor, Ministerul Sănătăţii a ţinut să precizeze că motivul real este procesul de clasificare a spitalelor care va face ca finanţarea unităţilor sanitare să se realizeze pe baza respectivei clasificări.