Curs optional in invatamantul liceal: „DEZBATERE, ORATORIE SI RETORICA”


Intră acum și în grupul de

Elevii de liceu din România vor putea opta, începând cu anul şcolar 2011-2012, pentru studiul disciplinei „DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ”. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat programa şcolară pentru acest opţional, ce urmează a fi studiat o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar, indiferent de profilul sau specializarea liceului.

Potrivit edu.ro, introducerea acestei discipline în curriculumul la decizia școlii vizează dezvoltarea deprinderilor elevilor de gândire analitică şi de exprimare personală, cultivarea toleranţei fată de pluralismul opiniilor, precum şi dezvoltarea capacităţii de abordare transdisciplinară a problematicii supuse analizei şi dezbaterii. Totodată, disciplina opţională „DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ” vine să promoveze valori şi atitudini precum gândire critică şi flexibilă, autonomie în gândire, atitudine pozitivă faţă de comunicare, toleranţă faţă de valorile, opiniile şi argumentele celorlalţi, participarea la viaţa socială fundamentată pe opinii şi acţiuni întemeiate.

Secretarul de Stat în Ministerul Educației, doamna Oana Badea, declară că “opționalul a fost conceput împreună cu partenerii de la Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică și vizează, înainte de toate, formarea de competențe în rândul elevilor de liceu, pe care ni-i dorim cetățeni implicați activ în viața socială. Ne propunem ca, la finalul cursului, elevii să știe să susțină un dialog argumentativ, să folosească tehnicile de argumentare și contra-argumentare, și să sintetizeze informațiile de care dispun pentru susținerea argumentației.”

Dezbaterile academice reprezintă o metodă complexă de formare şi poate fi regăsită în educaţia tinerilor din diferite ţări ale lumii, fie ca activitate curriculară, fie ca preocupare extracurriculară. Oana Badea precizează că “opţionalul vine în completarea Concursului național de oratorie și dezbatere “Tinerii dezbat”, aflat anul acesta la cea de-a treia ediție. Semnalele pozitive pe care elevii și profesorii participanţi la competiţie ni le-au dat în cei doi ani de concurs au fost cele care ne-au condus spre acest demers.”

În contextul creat de Legea Educaţiei Naţionale, această disciplină opțională se înscrie în două dintre obiectivele importante ale textului legislativ: creşterea până la 30% a ponderii disciplinelor opţionale în planul-cadrul pentru învăţământul liceal şi orientarea elevilor spre transdisciplinaritate.

Programa şcolară pentru disciplina opţională „DEZBATERE, ORATORIE ŞI RETORICĂ” a fost aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4074 din aprilie 2011.


Intră acum și în grupul de