Au fost aprobate 20 de cereri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile pierdute în urma parasirii fortate a Basarabiei, nordului Bucovinei sau Tinutului Herta

Despăgubiri totalizând peste 2,86 milioane de lei urmează să fie acordate pentru bunurile pierdute în urma părăsirii forţate a Basarabiei, nordului Bucovinei sau Ţinutului Herţa, după ce în acest sens, au fost aprobate, în cadrul şedinţei de vineri a Comisiei judeţene Suceava pentru aplicarea legilor speciale, 20 dosare, cu rapoartele de expertiză.

Plata despăgubirilor băneşti solicitate se face, după verificarea hotărârilor comisiilor judeţene prin Direcţia Economică din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, instituţie aflată în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.

În cadrul şedinţei, Comisia a analizat o hotărâre a Comisiei municipiului Bucureşti pentru aplicarea legilor speciale care şi-a declinat competenţa de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 290/2003 Comisiei Judeţene Suceava.

Comisia Judeţeană Suceava a arătat că potrivit Legii 290/2003 dacă pentru ”bunurile aceluiaşi proprietar sunt mai mulţi moştenitori, fiecare dintre aceştia este obligat să-i menţioneze pe ceilalţi în cererea formulată. Dacă moştenitorii domiciliază în judeţe diferite, aceştia vor trimite cererile la Comisia municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003”.

Totodată, Comisia a ţinut cont şi de faptul că, la solicitările repetate adresate Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor Bucureşti, aceasta nu a comunicat o motivare în drept a demersului de declinare a competenţei de soluţionare a cererilor formulate în baza Legii nr. 290/2003 şi s-a concluzionat că A.N.R.P. a acceptat tacit punctul de vedere formulat de către Comisia judeţeană Suceava.

În aceste condiţii, s-a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile legale privind competenţa Comisiei judeţene Suceava pentru a soluţiona cererile formulate de moştenitorii care domiciliază în judeţe diferite, dar solicită despăgubiri după acelaşi autor, urmând ca acestea să fie returnate Comisiei Municipiului Bucureşti Comisiei Judeţene Suceava de aplicare a Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003.

În acest sens, s-a emis o hotărâre a comisiei judeţene, dosarele ce urmează a fi transmise către Comisia Municipiului Bucureşti fiind nominalizate într-o anexă.