Lungu: “Nu este corecta conditionarea cu plata la zi a facturilor la energia termica”

Propunerea Guvernului privind condiţionarea alimentării cu fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit doar dacă autorităţile locale plătesc cu prioritate facturile către societăţile de furnizare a energiei termice va fi discutată în cadrul Asociaţiei Municipiilor din România(AMR), care va transmite o poziţie comună a municipiilor ce deţin societăţi mari de termoficare, a declarat luni primarul Sucevei, Ion Lungu.

Membru în conducerea AMR, edilul-şef al municipiului reşedinţă de judeţ a spus că nici el şi nici alţi primari de municipii nu pot fi de acord cu această condiţionare. „Avem eşalonări la plată, avem compensări. Nu este corectă condiţionarea cu plata la zi a acestor facturi”, a declarat primarul Sucevei.

El a subliniat că este vorba de sume foarte mari, exemplificând cu situaţia din Suceava unde, în perioada de iarnă, cheltuielile de funcţionare ale centralei electro-termice aparţinând Termica SA se ridică la 1,2 milioane de euro pe lună, în timp ce municipiul încasează în decursul unui an din taxe şi impozite locale un milion de euro.

Primarul Sucevei a spus că este de înţeles că activitatea de asigurare a încălzirii revine autorităţilor locale şi a adăugat că oraşele ce deţin societăţi mari de termoficare fac eforturi mari pentru a susţine această activitate. „Facem eforturi să asigurăm combustibilul pentru funcţionarea centralei. Vom aloca 10 milioane de lei numai pentru cărbune. Nu este corect să fim condiţionaţi în acest fel după ce ni s-au pus în braţe aceste centrale”, a mai spus Ion Lungu.

Edilul-şef sucevean a subliniat că municipalităţile mai au de investit sume foarte mari şi în reabilitarea reţelelor de distribuţie a agentului termic în paralel cu finanţarea centralelor termice. „Nu fugim de responsabilitate, ştim că trebuie să asigurăm încălzirea, dar nu putem face faţă la o asemenea presiune financiară”, a mai spus Ion Lungu.

Guvernul nu va mai stabili preţuri de referinţă pentru încălzirea populaţiei şi va permite primarilor să aprobe, conform propriei strategii, un tarif mai mic decât cel solicitat de către furnizor, dar îi va obliga să acopere diferenţa doar de la bugetul local, sub sancţiunea sistării altor fonduri.

Noile reguli, care vor elimina astfel subvenţia de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populaţiei, au fost pregătite sub forma unui proiect de ordonanţă de urgenţă, care va intra în vigoare în luna următoare publicării în Monitorul Oficial.

Subvenţia pentru producerea energiei termice este acordată în prezent atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetele locale, Guvernul acoperind de la nivel central până la 45% din cheltuielile cu combustibilul ale producătorilor de energie termică. Sistemul este aplicat în baza preţurilor locale de referinţă.

Ordonanţa de urgenţă pregătită de Guvern abrogă însă prevederea care stabileşte că preţurile locale de referinţă pentru fiecare localitate sunt fixate de autorităţile de reglementare, cu avizul ministerelor implicate, şi permite în schimb primăriei să aprobe preţuri locale la energia termică facturată populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a agentului termic livrat.

În acelaşi timp însă, ordonanţa impune autorităţii locale să acopere doar din bugetul local, nu şi din cel central, sumele reprezentând diferenţa dintre preţul energiei livrate de către furnizor şi preţul local aferent energiei termice facturate populaţiei.

“În cazul în care autorităţile executive nu cuprind în bugetul local aceste sume sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică, la sesizarea scrisă a acestora, direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit până la efectuarea plăţilor”, se arată în ordonanţă.

Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt una dintre principalele surse de alimentare de către Guvern a bugetului local.

Actul normativ mai stabileşte că sumele reprezentând diferenţa dintre preţul energiei livrate şi cel al energiei facturate pot fi acordate în avans furnizorilor, astfel încât aceştia să îşi poată constitui din timp stocuri de cărbune, păcură şi combustibil lichid uşor pentru sezonul rece. În acest caz, banii vor fi vărsaţi, în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip escrow deschise la bănci de către furnizorii de energie termică.

Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor locale, vor putea fi acoperite în continuare din bugetele locale.

Modificările sunt argumentate de Guvern prin faptul că astfel sunt create premisele ca populaţia să achite “preţul real” al serviciului de producere, distribuţie, transport şi furnizare a energiei termice, urmând să fie susţinute financiar doar persoanele şi familiile cu venituri reduse, care au “o reală nevoie de sprijin”. “De sumele alocate de la bugetul de stat şi cele locale pentru acoperirea diferenţei între preţul energiei termice livrate şi preţul local de referinţă beneficiază populaţia, indiferent de venitul mediu net pe membru de familie. O altă măsură de sprijin pentru populaţie în sezonul rece este ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei. Aplicarea celor două acte normative conduce, din partea statului, pentru unele categorii de persoane, la o dublă susţinere financiară pentru plata energiei termice furnizată în sistem centralizat”, este justificarea Guvernului.

Economia calculată de Guvern pentru acest an la bugetul de stat prin eliminarea subvenţiei la încălzire se ridică la 702,5 milioane lei, economii mai mari, în medie de 944 milioane lei, fiind estimate pentru următorii patru ani.

La sistemul centralizat sunt racordate în prezent 1,54 milioane apartamente, dintr-un total de 8,32 milioane locuinţe.