Peste 800 de inscrisi, pe doar 70 de posturi titularizabile la Suceava

La concursul pentru ocuparea posturilor didactice care se va desfăşura în data de 13 iulie s-au înscris un număr de 836 de candidaţi, din care 76 sunt absolvenţi ai promoţiilor 2011, arată într-un comunicat de presă, Laura Hacman, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava.

“Examenul se va ţine în două centre. Centrul numărul unu va fi la Colegiul Tehnic << Al.I.Cuza >> Suceava, iar aici vor susţine probe cei înscrişi pentru: învăţători, educatoari, limba şi literatura română, limbi străine şi limbi materne, istorie, geografie. Al doilea centru de examen va fi Şcoala cu clasele I-VIII nr.11 << Miron Costin >> Suceava, acolo unde profesorii vor susţine probe pentru disciplinele tehnice (ingineri şi maiştri instructori), biologie, chimie, fizică, socio umane (economie, educaţie antreprenorială, filosofie, psihologie), posturi în cluburi ale copiilor, educaţie fizică şi sport, educaţie muzicală, educaţie plastică, învăţământ special, matematică, informatică, religie ortodoxă şi penticostală”, a arătat şeful IŞJ Suceava, Petru Carcalete, în timpul unei conferinţe de presă care a avut loc la începutul lunii mai, când a mai anunţat că anul acesta, în judeţul Suceava sunt scoase la concurs doar 74 de posturi titularizabile.

La acel moment, şeful IŞJ Suceava a mai menţionat că în centrele de evaluare se vor desfăşura următoarele activităţi: înscrierea candidaţilor pentru titularizare, detaşare sau suplinire (14-24 iunie 2011); validarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) (4 -6 iulie 2011); organizarea probelor practice în profilul postului (8-11 iulie 2011); desfăşurarea probei scrise (13 iulie 2011); afişarea rezultatelor (18 iulie 2011); înregistrarea contestaţiilor (18-19 iulie 2011); afişarea rezultatelor finale (21 iulie 2011); repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs, a candidaţilor admişi la concursul din 13 iulie 2011 (22-25 iulie 2011); înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor/opţiunilor candidaţilor pentru etapa de repartizare în alte centre de concurs/judeţe (27-28 iulie 2011); repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 în alte centre de concurs/judeţe, pe posturi vacante titularizabile rămase neocupate după prima etapă de repartizare (29 iulie 2011).

Potrivit comunicatului de presă semnat se purtătorul de cuvânt al IŞJ Suceava, 472 candidaţi sunt înscrişi la Centrul 1, Colegiul Tehnic “Al. I. Cuza”, iar 364 sunt înscrişi la Centrul 2, Şc. cu cl. I-VIII nr.11 “Miron Costin” Suceava.

În document se mai arată că cele mai solicitate posturi sunt pentru: Educaţie Fizică şi Sport (63 înscrişi), Educatoare, profesori pentru învăţământ preşcolar (80 înscrişi), Geografie (43 înscrişi), Învăţători, institutori, profesori pentru învăţământ prmiar (105 înscrişi), Limba şi literatura engleză (70 înscrişi), Limba şi literatura franceză (38), Limba şi literatura română (78), Matematică (38), Psihopedagogie specială (50), Religie ortodoxă (35).

“Validarea fişelor de înscriere este obligatorie şi se face în perioada 4, 5 şi 6 iulie 2011. Conform Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2011-2012, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi sportului nr.5615/11.11.2010, validarea fişelor de înscriere este obligatorie şi se realizează prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, în conformitate cu graficul stabilit de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, în perioada 4, 5 şi 6 iulie 2011. Neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs”, precizează Laura Hacman în comunicat.