Viceprimarul Viorel Seredenciuc: Pretul gigacaloriei nu va creste in urmatorul sezon rece (VIDEO)

La solicitarea Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), reprezentanţi ai Ministerului de Finanţe şi cel al Economiei s-au întâlnit luni la sediul Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Prezent la întrunire, viceprimarul Sucevei, Viorel Seredenciuc, a declarat într-o conferinţă de presă, că discuţiile au vizat modul în care se va aloca subvenţia pentru încălzire în sistem centralizat în iarna următoare, urmând ca spre sfârşitul lunii iulie Guvernul să adopte o ordonanţă de urgenţă în acest sens. „Au fost mai multe propuneri ale AMR care au fost însuşite de Guvern”, a spus viceprimarul Sucevei.

Potrivit lui Seredenciuc, printre prevederile viitorului act normativ se află cea prin care Primăriile vor putea acorda subvenţii producătorului de energie termică, iar fondurile din subvenţia de 45 la sută din preţul combustibilului care se acorda de Guvern urmează să fie redirecţionate, o parte spre familiile cu nevoi speciale, o parte pentru reabilitarea sistemului de transport al energiei termice, iar o parte pentru relansarea programului de izolare termică a locuinţelor. „Guvernul se va ocupa mai mult de consumatorul final de energie termică”, a explicat Seredenciuc.

El a mai spus că tot la propunerea AMR, Guvernul va regândi articolul prin care se condiţionează alocarea de fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit în cazul în care autorităţile executive nu cuprind în bugetul local aceste sume sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică.

Seredenciuc a arătat că municipiile au datorii istorice faţă de furnizorii de energie termică şi că există grafice de eşalonare. El a subliniat că textul reformulat va prevede că se va condiţiona alimentarea cu fonduri din cote defalcate din impozit doar pentru plata curentă şi nu pentru datoriile istorice.

Viorel Seredenciuc a mai spus că în condiţiile apariţiei noii ordonanţe de urgenţă, preţul gigacaloriei la Suceava nu va fi majorat în următorul sezon rece.

Guvernul nu va mai stabili preţuri de referinţă pentru încălzirea populaţiei şi va permite primarilor să aprobe, conform propriei strategii, un tarif mai mic decât cel solicitat de către furnizor, dar îi va obliga să acopere diferenţa doar de la bugetul local, sub sancţiunea sistării altor fonduri. Noile reguli, care vor elimina astfel subvenţia de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populaţiei, au fost pregătite sub forma unui proiect de ordonanţă de urgenţă, care va intra în vigoare în luna următoare publicării în Monitorul Oficial.

Subvenţia pentru producerea energiei termice este acordată în prezent atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetele locale, Guvernul acoperind de la nivel central până la 45% din cheltuielile cu combustibilul ale producătorilor de energie termică. Sistemul este aplicat în baza preţurilor locale de referinţă.

Ordonanţa de urgenţă pregătită de Guvern abrogă însă prevederea care stabileşte că preţurile locale de referinţă pentru fiecare localitate sunt fixate de autorităţile de reglementare, cu avizul ministerelor implicate, şi permite în schimb primăriei să aprobe preţuri locale la energia termică facturată populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a agentului termic livrat.

În acelaşi timp însă, ordonanţa impune autorităţii locale să acopere doar din bugetul local, nu şi din cel central, sumele reprezentând diferenţa dintre preţul energiei livrate de către furnizor şi preţul local aferent energiei termice facturate populaţiei. “În cazul în care autorităţile executive nu cuprind în bugetul local aceste sume sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică, la sesizarea scrisă a acestora, direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit până la efectuarea plăţilor”, se arată în ordonanţă.

Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt una dintre principalele surse de alimentare de către Guvern a bugetului local.

Actul normativ mai stabileşte că sumele reprezentând diferenţa dintre preţul energiei livrate şi cel al energiei facturate pot fi acordate în avans furnizorilor, astfel încât aceştia să îşi poată constitui din timp stocuri de cărbune, păcură şi combustibil lichid uşor pentru sezonul rece. În acest caz, banii vor fi vărsaţi, în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip escrow deschise la bănci de către furnizorii de energie termică.

Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor locale, vor putea fi acoperite în continuare din bugetele locale.
Modificările sunt argumentate de Guvern prin faptul că astfel sunt create premisele ca populaţia să achite “preţul real” al serviciului de producere, distribuţie, transport şi furnizare a energiei termice, urmând să fie susţinute financiar doar persoanele şi familiile cu venituri reduse, care au “o reală nevoie de sprijin”. “De sumele alocate de la bugetul de stat şi cele locale pentru acoperirea diferenţei între preţul energiei termice livrate şi preţul local de referinţă beneficiază populaţia, indiferent de venitul mediu net pe membru de familie. O altă măsură de sprijin pentru populaţie în sezonul rece este ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei. Aplicarea celor două acte normative conduce, din partea statului, pentru unele categorii de persoane, la o dublă susţinere financiară pentru plata energiei termice furnizată în sistem centralizat”, este justificarea Guvernului.

Economia calculată de Guvern pentru acest an la bugetul de stat prin eliminarea subvenţiei la încălzire se ridică la 702,5 milioane lei, economii mai mari, în medie de 944 milioane lei, fiind estimate pentru următorii patru ani. La sistemul centralizat sunt racordate în prezent 1,54 milioane apartamente, dintr-un total de 8,32 milioane locuinţe.