Doar una din cele 31 de unitati scolare din judetul Suceava evaluate de ARACIP nu a fost reacreditata (VIDEO)


Intră acum și în grupul de

30 din cele 31 de unităţi şcolare de stat şi particulare din judeţ care au fost evaluate de ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), în perioada 6 octombrie – 4 noiembrie 2011, au fost reacreditate, informează şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, Petru Carcalete.

„Din cele 31 de unităţi care au fost evaluate extern de către echipe de experţi ai ARACIP, 30 au fost reacreditate până în anul şcolar 2016-2017, doar o unitate gimnazială (Şcoala cu clasele I-VIII Hârtop) obţinând calificativul << Nesatisfăcător >> . Prin urmare, în conformitate cu legea 67/2006, unitatea şcolară are un an la dispoziţie pentru a-şi pune la punct problemele pe care membrii ARACIP le-au găsit ca fiind defectuoase”, a declarat şeful IŞJ Suceava, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc marţi.

Totodată, acesta a arătat că 6 unităţi şcolare (Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Mihai Eminescu” Rădăuţi, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 Suceava, Colegiul Naţional „Petru Rareş”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, Colegiul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc) au fost evaluate cu nivelul << Excelent >> la unul sau mai mulţi indicatori, activitatea de nivel excelent fiind predominantă la indicatorii: << Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare >> (extra-clasă şi extra-şcolare) şi << Activitatea ştiinţifică >> “.

Conform legii, evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar se realizează din 5 în 5 ani, după obţinerea acreditării, sau se poate realiza şi la intervale mai mici de 5 ani la solicitarea unităţii şcolare/comunităţii locale/a inspectoratelor şcolare/a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Potrivit şefului IŞJ Suceava, şcolile au fost evaluate din perspectiva a 24 de indicatori de performanţă din standardele naţionale; pentru fiecare din cei 24 de indicatori au fost propuse calificative situate între N (nesatisfăcător), S (satisfăcător), B (bine), FB (foarte bine) sau E (excelent). Specificăm că nivelul minim pentru acreditare este S (satisfăcător), calificativul acordându-se pentru îndeplinirea tuturor descriptorilor din standardul de acreditare corespunzător indicatorului evaluat. Calificativele B şi FB se acordă pentru îndeplinirea unuia sau mai multor descriptori din standardul de calitate, iar calificativul << Excelent >> se acordă doar în cazul în care şcoala depăşeşte standardul, defineşte şi aplică proprii descriptori.

La finalul activităţii de evaluare, rezultatele au fost consemnate în registrul unic de control al unităţii şcolare în termenii nivelului de îndeplinire a descriptorilor pentru fiecare dintre cei 24 de indicatori, dar şi a formulării unor puncte tari şi a unor arii de îmbunătăţire.

Precizăm că unităţile şcolare evaluate au fost selectate încă din luna octombrie 2010 de IŞJ Suceava, selecţia realizându-se strict pe baza unui eşantion transmis de ARACIP: 4 grădiniţe de stat, 20 de unităţi gimnaziale de stat (10 din mediul rural), 6 licee de stat şi o şcoală postliceală particulară.

Vizitele de evaluare au avut o durată de două zile şi au avut o agendă de lucru comună care a cuprins activităţi ca: asistenţe la ore, studierea documentelor şcolare, vizitarea spaţiilor, interviuri cu părinţi, elevi, cadre didactice sau aplicarea unor chestionare.

„Conform Metodologiei de evaluare externă, raportul final va fi înaintat la ARACIP şi transmis unităţii de învăţământ în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea activităţilor de evaluare, existând posibilitatea contestării acestuia în termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educaţiei.

Pe baza concluziilor Raportului de evaluare externă, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din fiecare şcoală evaluată revizuieşte planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, iar implementarea măsurilor de îmbunătăţire este monitorizată de ARACIP şi IŞJ”, a arătat Petru Carcalete, în cadrul conferinţei de presă.

Amintim că în termen de 30 de zile de la analiza şi aprobarea raportului de evaluare externă, ARACIP eliberează un atestat din care să reiasă nivelul de calitate existent în cadrul unităţii de învăţământ respective, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate. Atestatul va menţiona nivelul rezultatelor obţinute de unitatea şcolară faţă de rezultatele aşteptate, având în vedere factorii de risc identificaţi la nivelul unităţii de învăţământ.

Organizaţia furnizoare de educaţie are obligaţia de a face public atestatul de calitate obţinut.


Intră acum și în grupul de