A fost lansat proiectul “„Formare profesionala pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural, judetul Suceava”

Firma suceveană de consultanţă SC ETHOS SRL, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Suceava, a lansat vineri activităţile proiectului intitulat „Formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural, județul Suceava.”

Având o valoarea totală de 576 664 lei şi o perioada de implementare de 12 luni (ianuarie 2012 – ianuarie 2013), proiectul este coordonat de managerul firmei ETHOS, Marius Vatavu, şi este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă”.

Potrivit managerului de proiect, Marius Vatavu, obiectivul proiectului este acela de a facilita integrarea şomerilor/persoanelor inactive/persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pe piaţa muncii în mediul rural din judeţul Suceava prin asigurarea unui cadru profesionist de consiliere şi formare profesională în domenii non-agricole.

“Proiectul îşi propune asigurarea, pentru persoanele din grupul ţintă, a unui sprijin permanent, concret şi oportun, actualizat la contextul economic actual, incluzând aspecte elementare de informare, consiliere profesională, şi dezvoltare personală, consolidate prin cursuri de formare profesională, astfel încât să se atingă ca finalitate tranziţia flexibilă către noi locuri de muncă sau standarde ocupaţionale.

Totodată, acest proiect îşi propune atingerea obiectivului general prin promovarea, în cadrul a zece campanii, a oportunităţilor de ocupare în activităţi non-agricole pentru 400 de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural în judeţul Suceava; creşterea gradului de ocupare în activităţi non-agricole prin consilierea unui număr de 150 de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din judeţul Suceava; promovarea mobilităţii ocupaţionale prin furnizare de cursuri de formare profesională în domenii non-agricole, solicitate pe piaţa locală şi regională, a unui număr de 60 de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din judeţul Suceava; asigurarea accesului la ocupare în activităţi non-agricole unui număr de 210 de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural din judeţul Suceava”, a explicat Vatavu.

El a mai precizat că proiectul „Formare profesională pentru dezvoltarea resurselor umane din mediul rural, județul Suceava” contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU prin oferirea de consiliere profesională unui număr de 150 de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, furnizarea de cursuri de calificare în domenii non-agricole unui număr de 60 de de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural şi prin organizarea bursei locurilor de muncă pentru un număr de 210 de şomeri/persoane inactive/persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural.