Evaluarea pilot la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a se va face in zece unitati scolare din judetul Suceava

Evaluarea pilot a elevilor din clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a se va face în acest an în perioada 9-22 mai, în zece unităţi şcolare de la nivelul judeţului Suceava.

Potrivit edu.ro, calendarul evaluărilor-pilot are următoarea configuraţie: 9 şi 10 mai 2013 – evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a, 15 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a şi 22 mai – evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a.

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat lista unităţilor de învăţământ care compun eşantionul elevilor care vor fi testaţi: câte 86 de şcoli pentru clasele a II-a şi a VI-a, respectiv 136 şcoli pentru clasa a IV-a. Eşantionul a fost realizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrat în unităţi de învăţământ distincte. Menţionăm că activitatea de pilotare vizează instrumentele de evaluare şi procedurile de organizare a acestor evaluări.

La nivelul judeţului Suceava, Ministerul Educaţiei a selectat zece unităţi de învăţământ în care se vor desfăşura evaluările pilot.

Unităţile şcolare alese pentru a participa la pilotarea „Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a” sunt: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11 „Miron Costin” din Burdujeni şi Grupul Şcolar „Vasile Gherasim” din Marginea. Examenele vor avea loc în zilele de 9 şi 10 mai.

Evaluarea de la clasa a IV-a se va face în data de 15 mai, la: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, Şcoala cu clasele I-VIII Găineşti, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 3 „Teodor Bălan” Gura Humorului, Şcoala cu clasele I-VIII Poiana Mărului, Şcoala cu clasele I-VIII Paltinu – Vatra Moldoviţei şi Grupul Şcolar Agricol Dorna Candrenilor.

Evaluarea pilot la clasa a VI-a se va face în data de 22 mai, la: Şcoala cu clasele I-VIII Băineţ şi Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 „Mihai Eminescu” Rădăuţi.

Aceeaşi sursă arată că testele care vor fi administrate, precum şi baremele de corectare aferente, sunt elaborate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. La clasa a II-a, acestea conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale – şi matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ. Rezultatele evaluării contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar.

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi pre-orientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

Eevaluarea se va susţine în sălile de clasă în care elevii îşi desfăşoară, în mod normal, activitatea. Acesta este al doilea an în care evaluările de final de an sunt organizate sub formă de teste pilot.

loading...