Un grup de elevi de la Colegiul „Vasile Lovinescu” din Falticeni si-a perfectionat cunostintele de informatica in Spania

elevi colegiul vasile lovinescu

În perioada 1.04.2013 – 14.04.2013, s-a desfăşurat proiectul Leonardo da Vinci LLP-LdV/IVT/2012/RO/269, cu tema ”Dezvolarea aplicaţiilor de tip baze de date”. La plasamentul de formare profesională au participat 16 elevi de la Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni, specializarea “Matematică – informatică”, clasa a XI-a şi a corespuns nevoilor acestora de a realiza designul şi structura produselor soft necesare implementării de baze de date.

Plasamentul de formare face parte din programul de învǎţare pe tot parcursul vieţii, subprogramul Leonardo da Vinci, grup ţintǎ IVT (Persoane aflate în formare profesională iniţială). Mobilitatea a fost implementată de către Colegiul “Vasile Lovinescu”, Fălticeni, ca organizaţie de trimitere, M.E.P. Europrojects, ca organizaţie intermediară şi DSI Spain şi DesarrolloWeb Granada, ca organizaţii de primire.

Prin desfăşurarea acestui proiect s-a urmărit atingerea următoarelor obiective:

-dezvoltarea competenţelor pentru proiectarea şi gestionarea aplicaţiilor utilizând instrumente specifice de prelucrare a bazelor de date;
– formarea competenţelor de utilizare a resurselor Web şi a tehnologiilor pentru realizarea site-urilor Web, astfel încât participanţii să poată concepe şi crea interfeţe web pentru gestionarea bazelor de date;
– dezvoltarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a elevilor prin îmbunătăţirea nivelului de calificare a acestora.

Stagiul desfăşurat le-a permis elevilor să dobândească competenţele necesare dezvoltării pe plan profesional. Acesta reprezintă un prim pas spre o carieră de succes, iar viitorul profesional poate fi influenţat în mod pozitiv de experienţa acumulată în timpul plasamentului.
Participanţii la plasament au intrat în contact cu civilizaţia şi cultura spaniolă vizitând diferite muzee şi obiective turistice din Granada, Sevillia, Malaga, Gibraltar.
Fiind la început de drum, stagiul a fost unul de descoperire, oferindu-le elevilor posibilitatea de a testa dacă-şi doresc să realizeze o anumită activitate profesională.

Plasamentul a oferit o evaluare a nivelului de pregătire actual al elevilor. Aceştia şi-au identificat punctele tari şi slabe – ştiu ce trebuie aprofundat. De asemenea, au câştigat o perspectivă mai bună asupra lucrului în echipă şi a utilizării limbilor străine.