Studentii USV vor avea o platforma informatica care le va permite studiul si evaluarea la distanta

P5242167

Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava derulează începând din 13 decembrie 2011, proiectul Dezvoltarea unei platforme informatice de tip E-educație care va susține electronic procesul educațional desfășurat de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, care se implementează în localitatea Suceava pe o durată de 24 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui portal E-Learning de învățare în cadrul Universității “Ștefan cel Mare” Suceava care să asigure, pe de o parte, flexibilitatea administrării electronice a procesului educațional prin facilități de administrare specifice învăţământului superior și pe de altă parte să conducă la eficientizarea procesului de învățare, prin punerea la dispoziția studenților și profesorilor a unor module de studiu și evaluare la distanță.

Portalul E-Learning va permite celor implicați în activitatea academică, studenți și cadre didactice, accesul la cursuri electronice online și offline, la cel mai înalt nivel tehnologic.

În urma implementarii acestui proiect Universitatea Suceava va beneficia de o infrastructură de date modernă, bazată pe o nouă generaţie de servere, echipamente de stocare și de rețea ce oferă niveluri superioare de performanţă, eficienţă și flexibilitate. Noua infrastructură va facilita realizarea unui control mai eficient al traficului de date permițând și creşterea volumului de informaţii electronice vehiculate și va îmbunătăţi substanţial calitatea serviciilor oferite utilizatorilor (studenti, profesori, parteneri educaționali) prin capacitate sporită de procesare și de stocare, trafic de rețea la înalți parametri de calitate, nivel ridicat de securitate informațională precum și fiabilitate crescută și continuitate în operare.

Infrastructura ce urmează a fi implemetată este de tip modular, redundantă și scalabilă, potrivită pentru a ține pasul cu tendințele de creștere accelerată a nivelului de date procesate, transportate și salvate sau arhivate. Printre beneficiile imediate se pot enumera: reducerea investițiilor în echipamente hardware dedicate și scădrea costurilor de exploatare, diminuarea costurilor aferente consumului de energie, diminuarea efortului de monitorizare și administrare a infrastructurii, scăderea timpilor de nefuncționare și imbunatatirea gradului de recuperare a datelor în caz de defecțiuni etc.

Pe linia acțiunilor prevăzute pentru derularea proiectului la momentul actual au fost finalizate procedurile de achiziție publică prevăzute, fiind astfel posibilă contractarea achiziției platformei informatice de instruire care face obiectul proiectului. Conform graficului actualizat al activităților, furnizorul soluției E-Educaționale a demarat instalarea echipamentelor și realizarea conexiunilor optice fiind în paralel inițiat și procesul de dezvoltare și personalizare a aplicației informatice și pregătirea popularii acesteia cu informații asociate conținutului educațional.

Valoarea totală a proiectului este de 5.163.290,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.102.231,00 lei.