Consiliul Judetean al Elevilor Suceava reprezentat la dezbaterea publica din cadrul unui proiect de prevenire a coruptiei in educatie

dezbatere publicaConsiliul Județean al Elevilor Suceava a fost reprezentat, la începutul lunii septembrie, de către Adrian Lazarec și Tudor Găitan la dezbaterea publică din cadrul proiectului de prevenire a corupției în educație „ÎMPREUNĂ PUTEM SCHIMBA VIITORUL” , găzduită de Prefectura județului Suceava.

Potrivit biroului de presă al CJE Suceava, invitații prezenți la manifestare au fost atât profesori și părinți, cât și prefectul Sucevei, Florin Sinescu, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, directorul Asociației de Implementare a Democrației, Alexandru Cumpănașu, decanul Universității Titu Maiorescu, Gabriel Ispas și secretarul de stat, Ștefania Duminică.

Proiectul reprezintă o inițiativă inovativă și de anvergură, în contextul eforturilor anticorupție ale României din ultimii ani care confirmă angajamentul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersul de prevenire a corupției în educație pe termen mediu și lung prin valorizarea rolului fundamental pe care educația îl deține în acest domeniu.

În contextul responsabilităților României asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare cu Comisia Europeană, proiectul reprezintă o inițiativă proactivă a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului în demersurile de prevenire a corupției pe termen mediu și lung.

Principalele obiective ale proiectului sunt următoarele: dezvoltarea unei strategii anticorupție în educație prin utilizarea unei expertize variate: din mediul guvernamental, academic, neguvernamental, a expertizei unui alt stat membru UE, dar și prin implicarea, în acest demers, a tuturor factorilor cointeresați de la nivel central și local (inspectorate școlare, instituții educaționale, primării, reprezentanți ai altor instituții și organisme); diagnoza instituțională regională a fenomenului corupției în educație, la nivelul învățământului preuniversitar; realizarea unei baze de date la nivelul MECTS cu proceduri și instrumente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniul educație, susceptibili de a genera fapte de corupție în rândul personalului MECTS și al structurilor subordonate; perfecționarea personalului MECTS din inspectorate școlare și a personalului din administrația publică în domeniul prevenirii și combaterii corupției, prin instruirea a 1.400 de funcționari.

În document se arată că problemele aduse în discuție au fost destul de variate, însă toate cu privire la sectorul educațional, reprezentanții consiliului punctând atât problema bacalaureatului, cât și nevoia unui set de valori morale bine întipărit în conștiința tinerilor încă de la o vârstă fragedă.