„VESEL NU VIOLENT”, proiect punctual de prevenire a violentei in mediul scolar, implementat la Colegiul Silvic Campulung Moldovenesc

 

     vesel nu violent 2

Şcoala reprezintă cadrul în care se descoperă primele aptitudini şi se formează trăsăturile de caracter ale adulţilor de mâine. Alături de familie, profesorii sunt adevăraţi modelatori ai personalităţii copiilor, iar poliţiştii sunt cei care se implică direct în menţinerea unui climat de ordine astfel încât procesul educaţional să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

Pentru Poliţia suceveană, siguranţa în unităţile de învăţământ constituie o prioritate. Pe parcursul anului şcolar 2012/2013 poliţiştii au desfăşurat activităţi de prevenire a violenţei în mediul şcolar şi de menţinere a climatului de siguranţă în zona unităţilor dec învăţământ, rezultatele acestor activităţi evidenţiindu-se şi în evoluţia situaţiei operative în domeniu, respectiv o scădere a infracţionalităţii în şcoli şi în zona unităţilor de învăţământ.

 În ce priveşte infracţionalitatea comisă în şcoli şi în afara acestora, în care au fost implicaţi elevii,  prin Planul de Măsuri al I.P.J.Suceava pentru anul şcolar 2012-2013 şi Protocolul de Cooperare între poliție și Inspectoratul Școlar județean Suceava, au fost stabilite o serie de activități prioritare pentru prevenirea criminalității în zona unităților de învățământ.

Astfel, dinamica criminalității pe acest palier reflectă faptul că în primele 6 luni ale anului 2013 la nivelul județului au fost sesizate 17 infracţiuni în care au fost implicaţi elevi (-7, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012), din care 11 în incinta şcolilor  și 6 în zona adiacentă acestora.

Cele mai multe infracțiuni în acest domeniu sunt reprezentate de loviri şi alte violenţe (10) și furturi (6), alături de 1 faptă de distrugere.

Din cele 17 infracţiuni sesizate, 14 au avut loc în mediul urban şi 3 în mediul rural, iar în toate cazurile autorii sunt cunoscuţi.

Vorbim aici de 15 elevi autori de fapte penale, iar dintre victime, 15 sunt din rândul elevilor şi 1 din rândul cadrelor didactice.

vesel nu violent 1Colaborarea permanentă cu directorii unităţilor de învăţământ, cu învăţătorii, profesorii şi diriginţii a asigurat premisele unui parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor ce ar putea perturba desfăşurarea orelor de curs.

 În urma analizelor efectuate şi având în vedere disponibilitatea de a derula activităţi preventive în rândul tinerilor manifestată de conducerea Colegiului Silvic Bucovina din municipiul Câmpulung Moldovenesc, poliţiştii au iniţiat proiectul punctual de prevenire a faptelor cu violenţă în mediul şcolar ,,Vesel nu violent!” care se va derula în perioada octombrie 2013 – martie 2014.

Proiectul a fost lansat în data de 03 octombrie la sediul  Colegiului Silvic Bucovina din municipiul Câmpulung Moldovenesc,în prezenţa directorului unităţii de învăţământ şi a reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Suceava şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

S-au analizat elementele de risc infracţional şi victimal, reprezentanţii unităţii de învăţământ evidenţiind faptul că în şcoală învaţă 1248 de elevi, dintre care 101 locuiesc la internatul liceului.

Au fost analizate punctual şi cele trei infracţiuni săvârşite de elevi la nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc în primele 6 luni ale anului, punându-se accent pe cele două fapte de loviri sau alte violenţe înregistrate la Colegiul Silvic.

În cadrul evenimentului de lansare a fost premiată şi eleva Corocea Codruţa care a participat la concursul de poezie ,,Copiii României Creează” organizat de Ministerul Afacerilor Interne.

Ulterior, s-a stabilit un calendar de activităţi în cadrul proiectului urmând a fi desfăşurate întâlniri şi dezbateri cu elevii pentru a contribui la însuşirea de către aceştia a recomandărilor cu caracter preventiv, la formarea unor comportamente pozitive şi evitarea situaţiilor periculoase.

Implicarea  părinţilor  este foarte importantă în crearea unor atitudini comportamentale.  Educaţia primită la şcoală trebuie să fie completată cu sfaturile şi exemplele oferite de familie, deoarece acestea au o influenţă mai mare asupra copiilor.

Responsabilitatea pentru siguranţa elevilor ne revine tuturor: autorităţi locale, profesori, părinţi, poliţişti. Cu toţii vrem să-i ştim protejaţi, la adăpost de orice pericol. În ceea ce ne priveşte, ne dorim să conlucrăm pentru un mediu şcolar în care profesorii să-şi predea cursurile în condiţii optime, iar copiii să se întoarcă cu bine acasă.