Seful DGASPC Suceava a facut un apel catre primariile din judet! Vezi despre ce este vorba

Ionut AdomniteiDirectorul general al DGASPC Suceava, Ionuţ Adomniţei, a făcut un apel către primăriile din judeţul Suceava de a respecta obligaţiile legale cu privire la prevenirea separării copiilor de părinţi (prin servicii acordate copiilor, familiilor, consiliere, monitorizare, ajutor de urgenta în cazurile prevăzute de lege-toate aceste servicii trebuind să se regăsească în planul de servicii pentru familie). Într-o conferinţă de presă, el a ţinut să amintească primăriilor că începând cu data de 3 octombrie 2013 a fost modificată şi completată Legea 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ocazie cu care au fost stabilite sarcini clare Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul primăriilor.

„Este obligaţia primăriilor ca prin Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) să ia toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie.

În acest sens se va întocmi Planul de servicii care va fi aprobat prin dispoziţia primarului. Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului sau separarea copilului de familia sa. În acest scop, SPAS are obligaţia de a oferi servicii şi prestaţii destinate menţinerii copilului în familie şi de a sprijini accesul copilului şi al familiei sale la alte servicii”, a declarat Adomniţei.

El a arătat că planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a cererii de instituire a unei măsuri de protecţie specială a copilului, numai dacă, după acordarea serviciilor prevăzute de acest plan, se constată că menţinerea copilului alături de părinţii săi nu este posibilă.

De asemenea, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara. Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz. Persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil. SPAS asigură persoanelor desemnate consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni.

SPAS şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională au obligaţia de a dezvolta servicii de consiliere specializată destinate copilului care a revenit în ţară, după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.

Reprezentanţii SPAS vizitează, periodic, la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii şi urmăresc modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate.

Şeful DGASPC Suceava a menţionat că primarii acordă prestaţii financiare excepţionale, în situaţia în care familia care îngrijeşte copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

„Aceste prestaţii pot fi acordate şi sub formă de prestaţii în natură, pe baza dispoziţiei primarului, constând, în principal, în alimente, îmbrăcăminte, manuale şi rechizite sau echipamente şcolare, suportarea cheltuielilor legate de transport, procurarea de proteze, medicamente şi alte accesorii medicale.

Reamintim aceasta pentru că în anul 2011 au fost încheiate convenţii de colaborare între DGASPC Suceava şi primării, convenţii prin care le-au fost puse la dispoziţie toate informaţiile şi pârghiile de care se pot folosi în exercitarea atribuţiilor”, a subliniat Ionuţ Adomniţei.