Peste sase sute de cereri de dispozitive medicale au fost inregistrate la CJAS

Potrivit unui comunicat al CJAS Suceava, un numar de 150 de persoane beneficiaza lunar de pungi de colostomie, fara a exista lista de asteptare, fiind un dispozitiv medical indispensabil pentru solicitanti. Tot la CJAS s-au mai inregistrat in primele opt luni ale anului un numar de 616 cereri pentru toate tipurile de dispozitive.

In acelasi comunicat se precizeaza ca fondurile alocate pentru dispozitive medicale in anul 2004 la inceputul anului, in conformitate cu Legea Bugetului nr.507/2003 au fost de 4, 503 miliarde de lei, iar prin deblocarea Fondului de rezerva de 10 % de la nivelul CNAS,in luna mai 2004, sa fie alocata pentru dispozitive medicale suma de 4,953miliarde de lei.

“ In conformitate cu HGR nr. 1485 din 11 decembrie 2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2004 (art. 107), pentru incadrarea in fondul aprobat pentru acordarea dispozitivelor medicale casele de asigurar