A fost aprobat Planul National pentru combaterea abuzului sexual asupra copiilor


Intră acum și în grupul de

Scopul elaborarii planului este acela de a asigura protectia fiecarui copil, respectand interesul superior al acestuia, prin reducerea riscului ca el sa devina victima a acestor tipuri de abuzuri, prin implicarea copiilor/tinerilor in prostitutie, pornografie, proxenetism. Implementarea actului normativ se va realiza prin participarea tuturor factorilor responsabili din sfera protectiei copilului si din domeniile conexe, crearea cadrului general de actiune pentru diminuarea treptata/stoparea exploatarii sexuale a copiilor in scopuri comerciale, precum si pentru prevenirea acesteia.

Planul are ca principale obiective:

1. Dezvoltarea de politici, strategii nationale, precum si a unui cadru normativ de natura a proteja copiii/ tinerii de abuzuri sexuale si de implicarea lor in situatii de abuz sexual si exploatarea sexuala in scop comercial. In acest sens, va fi aprobata legislatia secundara pentru protectia copilului, care sa includa si problematica privind abuzul sexual asupra copilului, exploatarea acestora in scop comercial (inclusiv prin vanzarea/traficarea lor interna si transfrontaliera). Se are de asemenea in vedere revizuirea, adaptarea si completarea normelor legislative interne, astfel incat sa se asigure protectia reala a copilului, in acord cu interesul sau superior, in concordanta cu standardele internationale.
2. Realizarea unor parteneriate si colaborari, intre factorii responsabili de protectia copilului si a familiei in vederea sustinerii si dezvoltarii unei politici coerente, la nivel national, de prevenire si combatere a abuzului sexual asupra copilului, a exploatarii sexuale, a vanzarii si a traficului cu copii si tineri. Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie va coordona activitatea unui Grup de lucru pe acest domeniu, format din reprezentanti ai tuturor institutiilor abilitate, ai organizatiilor neguvernamentale relevante si ai unor organisme internationale. Planul mai prevede, pentru indeplinirea acestiu obiectiv, organizarea de cursuri de pregatire si de seminarii tehnice, in scopul formarii profesionale a specialistilor de referinta din servicii publice pentru protectia copilului, invatamant, sanatate, politie, justitie, vama, procuratura, turism, mass-media.
3. Implicarea activa a Romaniei in politica regionala si internationala de prevenire a abuzului sexual, de combatere a prostitutiei si pornografiei infantile, a proxenetismului, a exploatarii copiilor, a vanzarii si traficarii interne si internationale a acestora in scopuri comerciale. Astfel, vor fi sprijinite actiunile regionale si internationale de protejare a copiilor/tinerilor prin acordarea suportului informational necesar si vor fi introduse reguli de competenta extrateritoriale, precum si sanctiuni, dincolo de teritoriul national, a cetatenilor care au savarsit infractiuni privind exploatarea sexuala a copiilor si adolescentilor.
4. Elaborarea de programe si proiecte pentru prevenirea abuzului sexual de orice forma si in orice mediu, a implicarii copiilor in prostitutie, in pornografie si in proxenetism, precum si in vanzare si trafic intern si international pentru exploatare sexuala in scop comercial. In acest scop, vor fi create centre resurse specializate, vor fi dezvoltate programe privind promovarea drepturilor copilului prin educatie familiala si prin sprijin acordat familiilor, interventie speciala pentru prevenirea violentei domestice.
5. Dezvoltarea unui sistem coerent, unitar, functional la nivel national/local, de servicii pentru reabilitarea si pentru reintegrarea sociala a copiilor/adolescentilor abuzati si/sau exploatati sexual, sistem care sa asigure servicii de asistenta sociala si psihologica pentru copil si familie, servicii de consiliere psihologica si psihoterapie, servicii de interventie imediata prin consiliere si orientare catre institutii abilitate, prin infiintarea unor linii telefonice gratuite la nivel national, cu program permanent.
6. Dezvoltarea unui sistem de evaluare si de monitorizare a cazurilor de abuz sexual si de exploatare sexuala a copiilor.


Intră acum și în grupul de