Precizari privind serviciul universal in domeniul comunicatiilor electronice


Intră acum și în grupul de

Conform planului de actiuni al ANRC, publicat in data de 15 ianuarie 2004, promovarea intereselor utilizatorilor finali prin implementarea serviciului universal in domeniul comunicatiilor electronice a avut ca prima etapa elaborarea procedurii de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in trimestrul al II-lea al anului curent, urmand ca demararea efectiva a acestui proces sa aiba loc in trimestrul al III-lea.

Prin Decizia presedintelui ANRC nr.1074/2004, ANRC a desemnat, din oficiu, ca furnizori de serviciu universal care vor avea obligatia sa acorde utilizatorilor finali subventii pentru serviciile de acces la reteaua publica de telefonie, la un punct fix, si facilitati aplicabile in caz de neplata a facturii telefonice, toti furnizorii de servicii de acces la reteaua publica de telefonie, la un punct fix, indiferent de tipul retelei si de tehnologia utilizata (prin servicii de acces, in sensul Deciziei presedintelui ANRC nr.1074/2004, se intelege „punerea la dispozitia utilizatorilor finali, pe baza unui contract in forma scrisa si in schimbul unui tarif periodic, de regula lunar, a echipamentelor sau serviciilor necesare pentru ca acestia sa poata beneficia de servicii de telefonie destinate publicului”). Au fost considerate ca facand parte din aceasta categorie toate companiile care au depus, conform prevederilor aceleiasi decizii, cate o instiintare prin care sa ateste ca presteaza astfel de servicii. Furnizorii vizati aveau la dispozitie un interval de 15 zile in care sa depuna la ANRC instiintarea respectiva. Aceasta instiintare nu tine cont de cifra de afaceri a fiecareia dintre companii, nici de notorietatea, existenta sau lipsa unei pagini web proprii, ci doar de prezenta companiilor respective pe piata de comunicatii electronice. Unicul criteriu pe baza caruia cele 10 firme la care se face referire in comunicatul remis de ANRC in data de 13.09.2004 au fost desemnate ca furnizori de serviciu universal pentru acordare subventiilor si facilitatilor catre familiile cu venituri reduse este transmiterea catre ANRC a instiintarii ca sunt furnizori de servicii de acces la reteaua publica de telefonie, la un punct fix.

In conformitate cu deciziile presedintelui ANRC se face diferenta intre doua tipuri de furnizori de serviciu universal: furnizori de serviciu universal care acorda subventii si facilitati si furnizori de serviciu universal care instaleaza telecentre sau telefoane publice. In acest context, trebuie evitata confuzia dintre prima categorie de furnizori de serviciu universal, care sunt nominalizati din oficiu si cea de-a doua, care castiga dreptul de a fi furnizori de serviciu universal in urma unei licitatii sau, numai in mod exceptional, prin numirea din oficiu in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale necesare desemnarii unui castigator al licitatiei. Desemnarea furnizorilor din prima categorie urmareste sa garanteze persoanelor cu venituri mici accesul la un minim de servicii de comunicatii. Accesul la un mijloc de comunicatii este considerat unul din drepturile fundamentale ale oricarui cetatean conform legislatiei europene la care Romania s-a aliniat, dupa care se ghideaza si tari cu experienta in reglementarea sectorului comunicatiilor si cu un standard de viata ridicat, precum Franta, Anglia sau Germania, in care au fost desemnati, de asemenea, furnizori de serviciu universal care acorda facilitati si subventii pentru a garanta accesul utilizatorilor cu venituri reduse la servicii de telefonie.

De asemenea, trebuie evitata confuzia intre instiintarea care trebuie depusa de catre furnizorii de servicii cu privire la furnizarea de servicii de acces la reteaua publica de telefonie, la un punct fix si declaratiile obligatorii pe propria raspundere cu privire la veniturile provenite din servicii de interconectare si de roaming care trebuie transmise de catre toate companiile care furnizeaza retele publice de comunicatii electronice sau servicii de telefonie destinate publicului si au o cifra de afaceri pe anul 2003 mai mare sau egala cu 3 milioane euro. ANRC a solicitat aceasta raportare tocmai pentru ca sumele respective sa fie deduse la calcularea contributiei la fondul pentru serviciul universal. Procentul de 0,8% se va aplica diferentei dintre cifra de afaceri si veniturile rezultate din interconectare si roaming raportate de fiecare furnizor si corespunde contributiei anuale la fondul pentru serviciul universal. Se face inca o data precizarea ca acest procent se aplica numai companiilor cu cifra de afaceri mai mare sau egala cu 3 milioane de euro. In tari precum Franta, Norvegia sau Elvetia procentul din cifra de afaceri care se varsa la fondul pentru serviciul universal variaza intre 2% si 3%, ajungand in Statele Unite ale Americii pana la 5%, in ciuda necesitatilor mult mai scazute privind finantarea serviciului universal.

In urma unor calcule preliminare se estimeaza ca valoarea fondului pentru serviciul universal pe anul 2004 se va ridica la aproximativ 16 milioane euro, in conditiile in care valoarea pietei de comunicatii electronice din Romania se ridica la 2,645 miliarde euro la nivelul anului precedent, conform European Information Technology Observatory. Din acest fond, un procent de 35% este destinat acoperirii subventiilor, valoarea estimativa rezultata fiind de 5,6 milioane euro. Aceasta suma se va imparti la numarul de cereri-tip venite din partea familiilor cu venituri nete lunare mai mici de 2.460.000 lei pe membru de familie, iar cuantumul rezultat al unei subventii individuale nu va putea depasi contravaloarea furnizarii serviciilor de acces la reteaua publica de telefonie (abonamentul lunar). Furnizorul de serviciu universal va avea dreptul la compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, in cuantum egal cu suma subventiilor acordate utilizatorilor finali.

Facilitatile acordate in caz de neplata a facturii telefonice vizeaza in mod prioritar persoanele cu venituri scazute care este posibil sa nu poata achita la timp costul furnizarii serviciului de telefonie, pe o perioada de maximum 90 de zile (egala cu cea practicata in prezent de Romtelecom S.A.). In caz de neplata a facturii telefonice, va fi suspendata furnizarea serviciilor de telefonie, pe perioada de suspendare fiind asigurat accesul la serviciile de urgenta (precum salvare, politie, pompieri) sau la serviciile de numere verzi, servicii care sunt gratuite pentru toti utilizatorii de servicii de telefonie, pentru a nu genera costuri suplimentare pentru compania furnizoare de astfel de servicii. Daca in mod voit sau din imposibilitate de plata a facturii telefonice utilizatorul persista in aceasta situatie, decizia ANRC prevede deconectarea de la furnizarea serviciilor de telefonie si obligatia de achitare a facturilor restante, anuland in acest fel intentia rau-platnicilor de a beneficia in continuare de aceste servicii.


Intră acum și în grupul de