Burse pentru formarea managerilor din sectorul public


Intră acum și în grupul de

Prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale „Guvenul Romaniei” pentru formarea managerilor din sectorul public, a fost instituita bursa speciala „Guvernul Romaniei”, in scopul formarii de manageri care se angajeaza sa desfasoare activitati de raspundere in cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori in cadrul structurilor si organismelor internationale, in calitate de reprezentant al statului roman. Bursa se acorda incepand cu anul universitar 2005-2006.

Potrivit legii, bursa speciala „Guvernul Romaniei”, se acorda tinerilor, care se califica in urma unui concurs national conform legii 157/2004 si care sunt acceptati la studii de universitati de prestigiu, acreditate sau recunoscute in statele Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, Statelor Unite ale Americii sau in alte state relevante din perspectiva participarii Romaniei in structurile europene si euro-atlantice.

Bursa se acorda unei persoane o singura data in viata si numai pentru efectuarea uneia dintre urmatoarele forme de studiu:

· studii universitare, pe o perioada de timp minima necesara absolvirii si obtinerii diplomei, conform institutiei de invatamant, dar nu mai mult de 5 ani;
· studii pe perioada de timp minima necesara finalizarii cursurilor de masterat, conform institutiei de invatamant, dar nu mai mult de 2 ani;
· studii de doctorat, pe o perioada care nu poate depasi 4 ani.

Domeniile si specializarile pentru care se acorda bursele sunt cele prevazute de Legea nr. 157/2004.

Din sumele acordate beneficiarilor prin bursa se suporta pe parcursul unui an universitar, pana la finalizarea studiilor, cheltuielile aferente stagiilor de studii in strainatate – taxe de studii, cazare, masa, asigurarile de sanatate si un transport international anual cu avionul dus-intors, la clasa economic.

Procedura de acordare a burselor se desfasoara in doua etape:

· concursul national;
· procesul de contractare si finalizare a acordarii efective a bursei.

Trecerea la etapa a doua se efectueaza numai pentru candidatii calificati in urma primei etape si care au primit acceptul de la o universitate de prestigiu din strainatate, aprobata conform legii.

Beneficiarii bursei au obligatia de a mentine pe toata durata studiilor un nivel minim de performanta echivalent calificativului Bine si de a isi desfasura activitate, ulterior absolvirii studiilor, in sectorul public pe o perioada minima de timp obligatorie, dupa cum urmeaza:

· 5 ani – daca au beneficiat de o bursa pe o perioada efectiva a studiilor mai mare de 27 de luni, reprezentand echivalentul a 3 ani de scolarizare, sau daca suma totala primita ca bursa a depasit echivalentul a 60.000 euro;
· 4 ani – daca au beneficiat de o bursa pe o perioada efectiva mai mare de 18 luni, reprezentand echivalentul a 2 ani de scolarizare;
· 3 ani – in celelate situatii.

Comisia pentru bursa speciala „Guvernul Romaniei”, este formata din presedinte si cel mult 15 membri, numiti prin decizie a Primului-Ministru. Membrii Comisiei sunt desemnati dupa cum urmeaza: secretarul general din Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala a Functionarilor Publici; un consilier al Primului-Ministru; un reprezentant al partenerilor de dialog social din domeniul functionarilor publici, nominalizat de catre Uniunea Sindicatelor Functionarilor Publici; un reprezentant nominalizat de catre Asociatia romana a Bancilor, din randul conducerii bancilor membre; un reprezentant nominalizat de catre Academia Romana din randul membrilor sai; un reprezentant nominalizat de catre Consiliul National al Rectorilor din randul membrilor sai; un om de afaceri reprezentativ, nominalizat de catre Alianta Confederatiilor Patronale din Romania; un reprezentant al tinerilor oameni de afaceri, nominalizat de o organizatie reprezentativa, determinata de catre Autoritatea Nationala pentru Tineret; un reprezentant al mass-media; un reprezentant al partenerului de implementare.

Comisia indeplineste urmatoarele principale atributii:

· organizeaza Concursul National, inclusiv etapa de finalizare a acordarii efective a bursei si de contractare, si indeplineste atributiile aferente desfasurarii acestora;
· stabileste lista de candidati calificati, a celor aflati pe lista de asteptare si a celor respinsi;
· solutioneaza contestatiile formulate de candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la Concursul National, pe baza unei noi evaluari;
· decide cu privire la repartizarea absolventilor studiilor efectuate prin bursa;
· coordoneaza programele suplimentare de training, orientare, informare, etc. din cadrul programului bursei.

Concursul National evalueaza capacitatea de performanta academica a candidatilor, precum si optiunea acestora de a isi desfasura activitatea in sectorul public. Concursul se organizeaza de catre Comisie, cu sprijinul Ministerului Educatiei si Cercetarii si al partenerului de implementare.

Comisia adopta regulamentele si metodologiile de organizare si desfasurare a concursului national si a etapei de finalizare a acordarii efective a burselor si contractare.

In vederea organizarii concursului national, Comisia stabileste si informeaza, impreuna cu secretariatul si cu partenerul de implementare, urmatoarele:

· continutul dosarului care va fi depus de catre candidati;
· calendarul de organizare si desfasurare a concursului;
· locatia de depunere a dosarului;
· orice alte informatii care sunt necesare candidatilor.

In vederea participarii la concursul national, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

· sa aiba cetatenia romana;
· sa aiba varsta de cel mult 35 de ani la data stabilita ca termen de depunere a dosarului;
· sa exprime in scris angajamentul ferm de a desfasura, ulterior absolvirii studiilor efectuate prin bursa, activitatea in cadrul institutiilor publice, regiilor autonome, agentilor economici cu capital majoritar de stat ori in cadrul structurilor sau organismelor internationale, in calitate de reprezentant al statului roman, in conditiile legii;
· in cazul in care opteaza pentru obtinerea unei burse pentru studii universitare, trebuie sa fie elev in clasa a XII-a la un liceu acreditat si sa prezinte documente care sa ateste promovarea bacalaureatului pana la data efectuarii primei plati a bursei, sau sa fie absolvent de studii liceale cu diploma de bacalaureat;
· in cazul in care opteaza pentru obtinerea unei burse pentru studii de master sau doctorat, sa fie absolvent de studii universitare, cu durata corespunzatoare, conform legii;
· in cazul in care opteaza pentru obtinerea unei burse pentru studii de doctorat, sa fie deja acceptat la studii in cadrul unei institutii de invatamant de prestigiu din strainatate;

La Concursul National pot participa si candidatii care au fost deja acceptati sau care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior din strainatate.

Concursul national se desfasoara sub forma de evaluare de dosare si daca e cazul, interviu.

Criteriile generale de evaluare a candidatilor sunt urmatoarele:

· Capacitatea de performanta academica si profesionala
· Capacitatea de a desfasura activitate de performanta in sectorul public, de lucru in echipa si de conducere
· Aprecierea Comisiei privind institutiile de invatamant pentru care candidatul solicita bursa.

Baremul detaliat de evaluare si ponderile de punctaj se stabilesc de catre Comisie pentru fiecare tip de studii.

Incepand cu anul 2007, in bugetul Ministerul Educatiei si Cercetarii vor fi cuprinse fondurile aferente programului bursei, conform urmatoarei metodologii:

· Echivalentul in lei a cel putin 1.000.000 euro vor fi alocati pentru burse noi pentru anul universitar urmator;
· Suma se repartizeaza intre cei doi ani bugetari ce constituie anul universitar conform graficului de repartizare a cheltuielile, furnizat de catre unitatea de implementare
· Suma finala ce va fi inclusa in bugetul anului respectiv al Ministerului Educatiei si Cercetarii reprezinta totalul dintre suma necesara pentru continuarea finantarii burselor aflate in derulare si cuantumul pentru anul respectiv a sumei pentru burse noi, la care se adauga o suma destinata costurilor de administrare a programului bursei, in cuantum cuprins intre 10 si 20%, la propunerea Comisiei.

Sumele alocate burselor se impart orientativ dupa cum urmeaza:

· 40% pentru studii universitare
· 50% pentru studii de masterat
· 10% pentru studii de doctorat

Absolventii vor fi repartizati pe pozitii de raspundere si conducere in:
· ministere si institutii care functioneaza in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea acestora;
· autoritati ale administratiei publice locale sau institutii publice care functioneaza in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora;
· serviciile Camerei Deputatilor si Senatului, institutiile publice care functioneaza sub controlul Parlamentului;
· Administratia Prezidentiala;
· Aparatul de lucru al Guvernului si institutiile publice care functioneaza in subordinea directa a Executivului;
· regii autonome de interes national;
· agenti economici cu capital majoritar de stat;
· structuri sau organisme internationale in care statul roman isi desemneaza reprezentantii.

Incepand cu anul 2005, Comisia prezinta Guvernului si publicului Raportul sau anual de activitate.


Intră acum și în grupul de