Concluzii dupa verificarile dispuse de Ministerul Sanatatii la spitale din Suceava

Două echipe mixte formate din reprezentanţi ai CAS Suceava şi ai DSP Suceava au controlat activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou şi Spitalul Bethesda, nefiind găsite neregularităţi.

Controlul a fost dispus prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

spitalul judetean suceava 1

Verificările au vizat primul trimestru al anului 2014, iar tematica actiunii de control a constat in verificarea modului de respectare a criteriilor de internare pentru pacientii internati in regim de spitalizare continua sau de zi, pentru care au fost raportate si decontate servicii medicale in baza contractelor incheiate cu CAS Suceava; verificarea modului de intocmire si completare a foilor de observatie clinica generala, respectiv a foilor de spitalizare de zi, conform prevederilor legale; intocmirea si eliberarea decontului de cheltuieli eliberat pacientilor la externare; intocmirea, respectarea si raportarea listelor de prioritate pentru cazurile programabile; alte aspecte constatate.

In urma controalelor s-a constatat respectarea criteriilor de internare, respectarea modului de intocmire si completare a foilor de observatie clinica generala, existenta decontului de cheltuieli si a listelor de prioritate, se arată într-un comunicat al CA Suceava.

Totodată, se precizează că nu s-a constatat nerespectarea prevederilor legale in vigoare.