Hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2005

Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste pe total ordonator principal de credite bugetare, si dupa caz, si detaliat, din total, pe aparat propriu al ordonatorului principal de credite si de unitatile subordonate acestuia.