Hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2005


Intră acum și în grupul de

Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste pe total ordonator principal de credite bugetare, si dupa caz, si detaliat, din total, pe aparat propriu al ordonatorului principal de credite si de unitatile subordonate acestuia.

Pentru celelalte categorii de institutii si autoritati publice aflate in subordinea unor ministere sau a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale cu finantare din venituri proprii si subventii sau integral din venituri proprii, responsabilitatea in gestiunea functiilor publice revine integral Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Pentru institutiile si autoritatile din administratia publica locala, se autorizeaza Agentia Nationala a Functionarilor Publici sa aprobe modificari in structura functiilor publice, semestrial, pe baza propunerilor inaintate de acestea.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici elaboreaza anual, cu consultarea autoritatilor si institutiilor publice, Planul de ocupare a functiilor publice, supus spre aprobare Guvernului.

Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:

· numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc conditiile legale;
· numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor programelor de formare specializata in administratia publica, organizate de Institutul National de Administratiei sau de institutii similare din strainatate;
· numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
· numarul functiilor publice care vor fi infiintate;
· numarul functiilor publici care vor fi supuse reorganizarii;
· numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
· numarul maxim al functiilor publice de conducere.


Intră acum și în grupul de